Avoimen yliopiston opintokokonaisuudet 2024-2025

Oletko miettinyt alan vaihtoa? Haluatko monipuolistaa ja täydentää suorittamaasi tutkintoa toisen oppilaitoksen opinnoilla? Haluatko päivittää osaamistasi tuoreella tutkimustiedolla?

Kesäyliopiston koulutustarjonnasta löydät runsaasti avoimena yliopisto-opetuksena toteutettavia opintokokonaisuuksia! Voit suorittaa sivuaineen opiskelemaasi tutkintoon tai hyödyntää opintoja työelämässä. Joitakin kokonaisuuksia suoritetaan verkossa tai etäopetuksena, kun taas joissakin opetus on enemmän toiminnallista ja käytännönläheisestä lähiopetusta. Monista kokonaisuuksista voit suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja mielenkiintosi mukaan.

Tutustu lukuvuoden 2024-2025 opintokokonaisuuksiin!
Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä ja aikatauluista löydät jokaisen kokonaisuuden tiedoista.

Kauppa- ja taloustieteet

Kauppatieteiden perusopinnot, 30 op (UEF)
Markkinoinnin perusopinnot, 26 op (UEF)
Laskentatoimen perusopinnot, 30 op (UEF)

Liiketoiminta ja yrittäjyys

Luova liiketoiminta, 20 op (TaiY)
Mikroyrittäjyyden perusopinnot, 25–30 op (OY)

Sosiaali- ja terveysala

Hoitotieteen aineopinnot, 37 op (UEF)
Hoitotyön johtaminen, 31 op (UEF)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, 25 op (UEF)
Logopedian perusopinnot, 25 op (TY)
Terveysliikunnan perusopinnot, 25 op (UEF)

Taideala

Luovan kirjoittamisen perusopinnot, 25 op (TY)
Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op (TaiY)
Luova liiketoiminta, 20 op (TaiY)

Organisaatioiden ja henkilöstön kehittäminen

Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op (LY)
Tuotantotalous, 25 op (OY)
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op (UEF)

Yhteiskuntatutkimus

Sosiologian perusopinnot, 25 op (UEF)
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (UEF)

Kielet

Englannin perusopinnot, 30 op (HY)