Terveysliikunnan perusopinnot, 25 op lv. 2024–2025

Järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti.

Kuvaus: Terveysliikunnan opinnoissa opiskelija saa valmiuksia tarkastella liikunnan, fyysisen kunnon, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan käyttömahdollisuuksia sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Terveysliikunnan perusopinnoissa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon sekä ravitsemuksen ja terveyden välisiä yhteyksiä liikuntalääketieteen näkökulmasta. Opintojen alussa tutustutaan liikuntafysiologiaan ja ihmisen biologiaan, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä ja toimintaa. Perusopintojen muina painopistealueina ovat urheilijan terveys, liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito sekä terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset. 

Osaamistavoitteet: Terveysliikunnan opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintojaksot:

  • Liikuntafysiologian perusteet, 4 op
  • Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op
  • Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa, 4 op
  • Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op
  • Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 4 op
  • Ravitsemustieteen perusteet 5 op 

Kohderyhmä: Sopii liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Sopii myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille, sillä kokonaisuudella voi hakeutua Terveyden edistämisen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 295 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän opintomaksun 225 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.