Opiskelu kesäyliopistossa

Opiskelu kesä-yliopistossa

Hyödyllistä tietoa kursseista sekä opintojen suorittamisesta ja käytännön asioista.

Kursseilla kerrataan lukion oppimäärää ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Oppituntien lisäksi opiskeluun liittyy kotitehtäviä ja itsenäistä työskentelyä. Kurssit sisältävät kirjallisen kokeen.

Abiturienttikurssit arvostellaan asteikolla 4–10. Hyväksytty suoritus edellyttää myös säännöllistä läsnäoloa kurssilla.

Kurssikirja hankitaan itse, ellei kurssitiedoissa toisin mainita.

Myös muut kuin lukiolaiset voivat osallistua kursseille.

HYVÄKSILUKEMINEN

Kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja ja useissa lukioissa ne voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Pyydäthän päätöksen hyväksilukemisesta etukäteen omasta oppilaitoksestasi.

ILMOITTAUDU ABIKURSSEILLE

HYVÄKSILUKEMINEN

Tarkista kunkin kurssin tai opintokokonaisuuden esittelystä, minkä korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaan kurssi toteutetaan. Jos opiskelet jossain muussa oppilaitoksessa, varmista omasta oppilaitoksestasi hyväksytäänkö kurssi tutkintoosi sekä miten hyväksilukeminen tapahtuu.

REKISTERÖITYMINEN

Avoimeen korkeakouluopetukseen osallistuvat kirjataan sekä kesäyliopiston että ko. yhteistyökorkeakoulun avoimen opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään kesäyliopistosta ennen opintojen alkamista. Korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suoritukset kirjataan suoraan opintorekisteriin ja avoimena opiskelevien opintosuoritukset kirjataan avoimen opintorekisteriin, josta voi tilata opintosuoritusotteen.

OPINTOJEN SUORITTAMINEN

Opinto-oikeus on voimassa opintojen suoritusaikataulun ajan. Opinnot etenevät annetussa aikataulussa noudattaen kurssiesittelyssä kerrottua suoritustapaa. Hyväksytty suoritus voi edellyttää esimerkiksi vähintään 75 % läsnäoloa opetuksessa ja/tai tenttiä tai muuta kirjallista suoritusta.

Kurssikirjoja voi lainata mm. kaupungin kirjastojen sekä korkeakoulujen omien kirjastojen valikoimista. Kirjastoihin saa lainaoikeuden hankkimalla kirjastokortin.

SUORITUSTODISTUKSET

Todistus tai opintosuoritusote tehdyistä opintosuorituksista tilataan siitä korkeakoulusta, jonka opetusta kurssi on. Ohjeet ja yhteystiedot saat kesäyliopistosta tai omasta oppilaitoksestasi.

Yleisötilaisuuksien teemat vaihtelevat vuosittain ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä erilaisiin yleissivistäviin aiheisiin.

Yleisötilaisuuksiin on yleensä vapaa pääsy, mutta joihinkin ilmoittaudutaan ennakkoon esimerkiksi museon tai näyttelyn pääsylipun vuoksi. Avoimia yleisötilaisuuksia järjestetään myös etänä, jolloin etukäteen ilmoittautumista yleensä vaaditaan. Lue ohjeet kunkin tilaisuuden esittelystä!

TUTUSTU YLEISÖTILAISUUKSIIN

Ohjelmassamme on vuosittain runsaasti kielikursseja noin 30 eri kielestä. Monissa kielissä tarjontaa on alkeiskursseista pidemmällekin edistyneisiin. Kurssien opetuskieli on suomi ellei kurssiesittelyssä toisin mainita.

Kielikurssit ovat intensiivisiä ja etenevät nopeasti. Oppituntien lisäksi kurssit vaativat itsenäistä työskentelyä.

Oppikirjat tulee hankkia itse ennen kurssin alkua.

HYVÄKSILUKEMINEN

Osa kielikursseista on samalla avointa yliopisto-opetusta. Opintopistekorvaavuudesta on mainittu erikseen kyseisten kurssien kohdalla. Tarkista kurssin tiedoista, minkä korkeakoulun opetusta se vastaa. Jos opiskelet muussa korkeakoulussa, varmista opintopisteiden hyväksyntä tutkintoosi omasta oppilaitoksestasi. Tutustu myös avoimen korkeakouluopetuksen ohjeisiin.

LÄHTÖTASO

Kielikurssien lähtötaso on luokiteltu Eurooppalaisen viitekehyksen (Common European Framework) taitotasoasteikon vaativuustasojen mukaan. Lähtötaso kertoo sen taitotason, jonka opiskelijan arvioidaan tarvitsevan menestyäkseen kurssilla. Oman kielitaidon taitotasoa sekä kielitaidon vahvuuksia ja heikkouksia voi arvioida esimerkiksi DIALANG-järjestelmällä, joka pohjautuu Eurooppalaiseen viitekehykseen.

Kielikurssien taitotasoasteikko

ILMOITTAUDU KIELIKURSSEILLE

Etäopetus: Reaaliaikaiset verkkovälitteiset oppitunnit.

Etäyhteydellä opetettavilla kursseilla tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, äänikortti, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä riittävät). Suosittelemme kuitenkin erillisten kuulokkeiden käyttöä (esim. samat joita käytät puhelimessa) taustahälyn ja äänen kiertämisen välttämiseksi.

Tarkemmat ohjeet kurssilla käytettävistä ohjelmista ja sovelluksista saat ennen kurssia. Etäoppitunnit pidetään Teamsilla, Zoomilla tai Google Meetillä. Nämä toimivat myös selainpohjaisesti, joten ei ole välttämätöntä asentaa sovellusta omalle laitteelle. Sovelluksella yhteydet toimivat yleensä kuitenkin varmemmin.

Oppitunneilla suositellaan kameran pitämistä päällä mahdollisuuksien mukaan interaktiivisuuden vuoksi. Jos kuitenkin kameran käyttö hidastaa yhteyttä liikaa, voit pitää sen pois päältä silloin, kun et puhu. Pidä mikrofoni suljettuna muulloin kuin itse puhuessa, jottei tunneille tule häiriötä ylimääräisistä äänistä.

Monilla kursseilla on käytössä myös verkko-oppimisalusta Moodle, jonka käyttöön saat erillisen ohjeen viimeistään kurssin alkaessa. Moodle toimii kurssimateriaalien säilytyspankkina ja siellä voi myös olla tehtäviä, keskustelualue tai kurssin tentti voidaan toteuttaa sen kautta.

Ohjevideot Moodlen, Teamsin ja Zoomin käyttöön löydät täältä.

Hybridiopetus: Reaaliaikainen opetus, johon voi osallistua joko etänä tai lähinä.

Lähiopetus: Opetus tapahtuu lähiopetuksena.

Monimuoto-opetus: Opetus sisältää opetustilanteen mukaan seuraavia osia: lähi-, etä-, verkko-opetusta, sekä itsenäistä työskentelyä.

Verkkokurssi: Itsenäisesti verkkoalustalla omaan tahtiin suoritettava kurssi.

Webinaari/verkkoseminaari: Verkon välityksellä toteutettu virtuaalinen tapahtuma, johon sekä opettajat että opiskelijat osallistuvat reaaliaikaisesti omalta päätelaitteeltaan sijainnista riippumatta.

Suomea intensiivisesti kursseilla opetus painottuu kielioppiin.

Kurssit ovat intensiivisiä ja oppituntien lisäksi opiskeluun liittyy kotitehtäviä sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssit etenevät nopeasti ja edellyttävät hyviä opiskeluvalmiuksia.

Opetuskielenä kaikilla kursseilla on suomi ellei toisin ilmoiteta.

Jos kurssilla käytetään oppikirjoja, opiskelijan tulee hankkia ne itse ennen kurssin alkua.

KURSSITASO

Kurssikuvauksissa on mainittu lähtötaso, jonka opiskelijan arvioidaan tarvitsevan menestyäkseen kurssilla.
Lähtötasot perustuvat Euroopan neuvoston kehittämän Eurooppalaisen viitekehyksen (Common European Framework) taitotasoasteikkoon, jossa kielitaito kuvataan peruskäyttäjän tasolta taitavaan kielenkäyttäjään asteikolla A1–C2 (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Lähtötasot kuvaavat yleiskielitaitoa, sillä esimerkiksi opiskelijan suullinen ja kirjallinen taito eivät välttämättä ole samalla tasolla.

Koska kurssimme ovat kaikille avoimia on opiskelijan omalla vastuulla arvioida oma lähtötasonsa. Tasoasi voit arvioida mm. tutustumalla kurssimateriaaliin ennen ilmoittautumista.

Suomea intensiivisesti kurssien lähtötasot ja oppikirjat:

Kurssi Lähtötaso Kirja Kappaleet
Suomea Intensiivisesti 1 0 Suomen mestari 1 kappaleet 1 – 5
Suomea Intensiivisesti 2 A1.1 Suomen mestari 1 kappaleet 6 – 8
Suomea Intensiivisesti 3 A1.2 Suomen mestari 2 kappaleet 1 – 4
Suomea Intensiivisesti 4 A1.3 Suomen mestari 2 kappaleet 5 – 8
Suomea Intensiivisesti 5 A2.1 Suomen mestari 3 kappaleet 1 – 4
Suomea Intensiivisesti 6 A2.2 Suomen mestari 3 kappaleet 5 – 8
Suomea Intensiivisesti 7 B1.1 Suomen mestari 4 kappaleet 1 – 4
Suomea Intensiivisesti 8 B1.1/B1.2 Suomen mestari 4 kappaleet 5 – 8

OPINTOJEN SUORITTAMINEN

Suomea intensiivisesti -kurssien (1 – 8) lopussa on koe. Hyväksytty suoritus ja todistus edellyttävät kokeen läpäisyä sekä säännöllistä läsnäoloa tunneilla.

Suomen kielen kurssit on pisteytetty eurooppalaisissa yliopistoissa käytettävän opintopistejärjestelmä ECTS:n (European Credit Transfer System) mukaisesti. Yhden opintopisteen suoritus edellyttää 27 tunnin työmäärää. Peruskurssin laajuudeksi arvioimme 4 op/4 ECTS. Opiskelijan tulee aina varmistaa kurssin korvaavuus omasta oppilaitoksestaan.

ILMOITTAUDU SUOMEN KURSSEILLE

LOPPUKOKEET, UUSINTAKOKEET JA KIRJALLISUUSKUULUSTELUT

Loppukokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Mikäli kurssiin kuuluu uusintakoe, ajankohta on ilmoitettu kurssiesittelyssä. Lähiuusintakokeeseen sekä kirjallisuuskuulusteluihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen kokeen ajankohtaa. Mikäli viimeinen ilmoittautumispäivä osuu viikonloppuun, kokeeseen ilmoittaudutaan edellisenä arkipäivänä. Etäuusintakokeeseen ilmoittaudutaan opettajalle kurssin aikana.

Yliopistollisten kielikurssien, avoimen amk-opetuksen sekä yksittäisten yliopistollisten kurssien (jotka eivät kuulu opintokokonaisuuksiin) osalta voidaan opiskelijalle järjestää kolmas, ylimääräinen tenttimahdollisuus, joka on aina maksullinen (65 €). Maksu sisältää tentin laadinnasta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset. Kolmatta tenttimahdollisuutta tarvitsevan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kesäyliopiston toimistoon kurssin kuluessa.

TENTTIKÄYTÄNNÖT

Tenttitilaisuudet alkavat täsmällisesti ja niistä voi poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta. Tämän jälkeen tentistä myöhästyneet eivät voi osallistua tenttiin.

Tenttitilaisuudessa tulee aina olla mukana henkilöllisyystodistus. Tämän puuttuessa voidaan tenttivastaus jättää arvostelematta.

SUORITUSTODISTUKSET

Tulostietoja ja todistuksia voit tiedustella kesäyliopiston asiakaspalvelusta n. 2 viikon kuluttua kurssin päättymisestä. Yliopistollisten opintojaksojen tulostietojen saapuminen voi kestää yli 4 viikkoa.

Todistus voidaan kirjoittaa pyyntöhetkestä 10 vuoden sisällä suoritetuista kursseista.

Todistusmaksut
– Kuluvan ja edellisen vuoden todistukset ovat ilmaisia sähköisenä versiona, paperinen postitse toimitettu todistus maksaa 10 €/todistus.
– Aiemmin suoritettujen kurssien todistuksista veloitamme 10 euroa sähköisenä sekä paperisena toimitettuna.

Todistuksen toimitusaika on n. 2 viikkoa.

Tällä hetkellä todistukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti.

Yliopistollisten opintojen suoritusotteet ja kokonaisuustodistukset voit tilata opetuksen järjestäneestä yhteistyöyliopistosta.

OPINTOJEN ARVIOINTI

  • Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään pääasiassa viisiportaista asteikkoa:
    • 5-erinomainen 4-kiitettävä 3-hyvä 2-tyydyttävä 1-välttävä 0-hylätty
  • Arvioinnissa voidaan käyttää myös asteikkoa hyväksytty – hylätty.
  • Abiturienttikurssit arvostellaan asteikolla 4–10.

Mikäli opiskelija katsoo, että opintosuoritus on arvosteltu virheellisesti, hän voi pyytää arvostelun oikaisua kesäyliopiston välityksellä.