Sosiologian perusopinnot, 25 op, lv. 2024–25

Sosiologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelman mukaisesti.

Tavoite ja sisältö: Sosiologiassa tutkitaan muun muassa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin. Sosiologit ovat kiinnostuneita myös siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Lisäksi sosiologiassa tutkitaan, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus, (epä)oikeudenmukaisuus ja syrjintä johtuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, sekä näihin teemoihin kytkeytyvistä empatiakuiluista ja solidaarisuusvajeista. Kiinnostavia ovat myös koulutus- ja työmarkkinoiden sekä erilaisten organisaatioiden ja ryhmien toiminta. Opintojen aikana sosiologista ajattelua kehitetään perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta eli siitä, millä tavoin yhteiskunta, instituutiot ja organisaatiot toimivat, miten sosiaalinen järjestys on mahdollinen ja mikä sitä uhkaa.

Kohderyhmä: Sosiologian opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi niille, joiden työssä tarvitaan laajaa ymmärrystä yhteiskunnan ja yhteisöjen toiminnasta tai erilaisista tutkimus- ja analyysimenetelmistä. Sosiologian perusopinnot sopivat hyvin myös yhteiskunnallisille aloille tähtääville ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen suoritustavat: Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti opiskellen, ks. tarkemmin kunkin opintojakson kohdalta. 

Kurssimaksut: Kokonaisuusmaksu 350 €, josta kesäyliopiston koulutusmaksu 50 € (maksetaan kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä) ja UEF:n osuus 300 € (maksetaan opintojakso kerrallaan UEF:n Peppi-järjestelmään). Kokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä jaksoja, hinta 70 €/jakso, josta UEF:n maksuosuus 60 €. Kesäyliopistosta tulee Peppi-ilmoittautumiseen ohjeet sähköpostitse ennen opintojaksojen alkua.