Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot, 25 op, lv. 2024–25

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelman mukaisesti.

Tavoite ja sisältö: Yhteiskuntapolitiikassa haetaan käsitteitä ja ymmärrystä sille, miten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat nyt ja miten niitä voi muuttaa. Yhteiskuntapoliittista lähestymistapaa voi soveltaa miltei mihin tahansa ilmiöön ilmastonmuutoksesta sisustusblogeihin. Millaisia erilaisia aatteita, ideoita ja oppeja on sille, miten hyvinvointia parhaiten edistetään? Keille hyvinvointi kuuluu? Keitä tipahtaa tahallisesti ja tahattomasti ulos? Millainen on ideaalikansalainen ja millaiset keskustelut siihen ovat johtaneet? Opinnoista saa tietoa ja ymmärrystä myös globalisoitumisesta ja sen erilaisista paikallisista ilmenemismuodoista. Kuinka globaaleja uhkia – esimerkiksi ympäristökysymystä tai työmarkkinoita – voidaan säädellä? Keskeinen yhteiskuntapolitiikan osa on arkisen selviytymisen tutkiminen ja analyysi, kuinka sitä voitaisiin parantaa. Kuinka ihmiset "tekevät" yhteiskuntapolitiikkaa joka päivä yhdessä ja erikseen, erilaisissa ryhmissä, yhdistyksissä ja instituutioissa? Mitä on ylirajainen yhteiskuntapolitiikka? Miten globalisoituminen, liikkuvuus ja ylirajainen elämäntapa haastavat kansallisvaltion ja sen yhteiskuntapolitiikan?

Kohderyhmä: Yhteiskuntapolitiikan opinnot sopivat kaikille, joita kiinnostaa yhteiskunnallinen muutos ja sen hallinta. Opinnot sopivat hyvin työelämän täydennyskoulutukseksi niin julkisella kuin yksityisellä ja kolmannella sektorilla toimiville, sivuaineeksi moniin tutkintoihin, ja niiden pohjalta on mahdollista myös hakea Itä-Suomen yliopistoon avoimen väylän kautta.

Opintojen suoritustavat: Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti opiskellen, ks. tarkemmin kunkin opintojakson kohdalta. Kesäyliopisto järjestää myös tutortapaamisia, jotka tukevat opiskelua ja tarjoavat mahdollisuuden opintojen teemoista keskusteluun.

Kurssimaksut: Kokonaisuusmaksu 395 €, josta UEF:n osuus 300 €. Kokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä jaksoja, hinta 80 €/jakso, josta UEF:n maksuosuus 60 €. UEF:n osuus maksetaan Peppi-järjestelmässä opintojaksolle rekisteröidyttäessä, mihin tulee kesäyliopistosta ohjeet sähköpostitse.