Markkinoinnin perusopinnot, 26 op, lv. 2024–25

Tavoite ja sisältö: Markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään markkinoiden rakenteita ja toimintaa, kilpailustrategioita, kuluttajakäyttäytymistä ja markkinointiviestintää sekä markkinoinnin suunnittelua ja johtamista. Voit syventyä myös vastuullisen markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan tai vähittäiskaupan teemoihin. Opinnot suoritettuasi ymmärrät markkinoinnin osana yritysten ja organisaatioiden ydintoimintoja.

Opintojen jälkeen osaat soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä liiketoimintaan, tunnistat kysyntään ja kilpailuun liittyviä haasteita ja ymmärrät, miten asiakkaan kokemus tuotteesta tai palvelusta muodostuu.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille markkinoinnista, asiakkaista ja innovaatioista kiinnostuneille. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Ne sopivat myös sivuaineeksi moniin tutkintoihin.

Ilmoittautuminen: Opinnoista voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai koota niistä perusopintokokonaisuuden, jolloin valitaan opintojaksoista pakollisen perusteet-jakson lisäksi valinnaisia jaksoja niin, että vähimmäislaajuus 25 op täyttyy. Näihin opintoihin ei ilmoittauduta kokonaisuuteen, vaan vain yksittäisille jaksoille, joista kokonaisuuden voi koostaa.

Kesäyliopiston ilmoittautumisen jälkeen kullekin opintojaksolle rekisteröidytään vielä Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmässä, jossa maksetaan UEF:n osuus kurssimaksusta. Tarkemmat ohjeet lähetetään kesäyliopistosta sähköpostitse.