Logopedian perusopinnot, 25 op, lv. 2024-2025

Logopedian perusopinnot, 25 op, järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. 

Ajankohta: 2.9.2024-31.12.2025

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. 

Logopedian perusopinnoissa perehdytään logopedian tieteenalaan, alan keskeisiin peruskäsitteisiin ja tutkimuksen sekä kliinisen työn lähtökohtiin. Opiskelija oppii ymmärtämään kommunikaatiohäiriöihin liittyviä anatomis-fysiologisia peruskäsitteitä ja toimintoja. Hän ymmärtää, miten kieli, puhe ja kommunikointi kehittyvät elämänkaaren aikana. Opiskelija kartuttaa tietämystään kaksi- ja monikielisyydestä. Hän saa tiedot normaalista äänentuotosta, äänenlaadun erilaisista ominaisuuksista ja niiden mittaamisesta.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Suoritustapa: Opintoihin sisältyy reaaliaikaisia luentoja, opetustallenteita, tuutorin vetämiä opintoryhmätapaamisia sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Opintoryhmää ohjaa Turun yliopiston hyväksymä puheterapeutti, joka ohjaa opiskelijoita opintoryhmän tapaamiskerroilla (lähi- ja etäkokoontumisia). Opinnot alkavat syksyllä 2024 ja jatkuvat kolmen lukukauden ajan (syksylle 2025).

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 749 €, sisältää Turun yliopiston maksun 250 €, jonka opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa muutamassa erässä. Huom. Käsittelymaksu 5 €/erä.

Opintosuoritukset kirjataan Turun yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Turun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Turun yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen.

HUOM! Tarkistathan opintojaksojen aikataulut ja järjestyksen ennen ilmoittautumista!

Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Viralliset päätökset tehdään syksyllä 2024, mutta väylän avaamisesta tiedotetaan jo nyt ennakkoon. Katso tarkemmat ennakkotiedot Turun yliopiston logopedian avoimen väylästä täältä