Tanssipedagogiikan perusteet 25 op, lv. 2024–25

Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisesti.

Mitä tanssipedagogiikan opinnot ovat?
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa.
 

Kenelle opinnot soveltuvat?
Opettajat, varhaiskasvattajat, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät, harrastajaryhmien vetäjät ja muut kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneet. Opinnot antavat lisäpätevyyttä opettamiseen suuntautuville tanssijoille, tanssillisia liikuntatunteja ja harrastajaryhmiä ohjaaville ym.

Opintoihin ei ole valintakoetta eikä edellytetä aiempia tanssiopintoja, mutta jonkinlainen tanssiharrastus vähintään on tarpeen. Lisäksi osallistujien tulee sitoutua opintojen aikatauluihin, sillä läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä.
 

Opintojen suorittaminen
Opintokokonaisuus koostuu neljästä sisältöalueesta (yht. 20 op) sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa. Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen lisäksi. Lähiopetuksesta voi olla poissa enintään 25 % kustakin opintojaksosta. Jokaisesta poissaolosta tehdään kaksi laajaa korvaustehtävää, kirjallinen ja toiminnallinen. Yli 25 % poissaolosta jakson suoritus keskeytyy.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  •    Ilmoittautuminen 7.8. klo 10 mennessä.
  •    Ennen ilmoittautumista tutustu huolellisesti opintojaksojen (kurssien) aikatauluihin, sillä säännöllinen osallistuminen opetukseen on edellytyksenä opintosuorituksille.
  •    Kokonaisuuteen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa.
  •    Kokonaisuusmaksu 1300 € (sisältää Taideyliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 50 €). Hinta on omakustannehinta, kesäyliopisto ei tee voittoa opinnoilla.
  •    Kurssimaksun voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät noin kahden kuukauden välein koulutuksen alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä

Opintokokonaisuuden vastaava opettaja on Maria Nurmela.

Hakusanat: tanssi, tanssitaide, tanssipedagogiikka, pedagogiikka, taidekasvatus, kasvatus, opettaminen, tanssinopetus