Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv. 2024-2025

Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opetus toteutetaan etäopetuksena. 

Opinnot alkavat itsenäisesti suoritettavalla Johdatus palvelumuotoiluun 2 op MOOC1001 -verkko-opintojaksolla. Johdantojakso on suoritettava ennen kokonaisuuden muita opintojaksoja. Ensimmäinen yhteinen luentopäivä on 11.9.2024 (ensimmäinen yhdessä opiskeltava jakso on Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op )

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta. 

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

-määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilunosa-alueet ja toimintatavan

-hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta

-pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön

-selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa 

-käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet

-määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Huomioithan, että kurssit ja niiden tehtävät tulee suorittaa kokonaisuuden (opinto-oikeuden) päättymiseen mennessä. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Johdatus muotoiluajatteluun, 2 op MOOC1001

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Business design, 4 op

Brändi ja visuaalisuus, 4 op

Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op

Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op

Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op

Kurssimaksu: Opintokokonaisuuden kokonaismaksu on 650€.

Kesäyliopiston kurssimaksu 615 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksun voi  maksaa myös kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja toinen erä kahden kuukauden kuluttua kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan Lapin avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä (ohjeet Lapin avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään syksyllä ennen opintokokonaisuuden alkua).

Asiasana: palvelumuotoilu, muotoilu, visuaalinen viestintä, service design, service management, palvelujohtaminen, johtaminen, markkinointi