Business design, 4 op

Aika: ma-ke 10.-12.10. sekä ma-ke 24.-26.10. klo 16.30-20.15

HUOM: aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta!

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

TavoiteOpiskelija osaa hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi ja selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä. Kurssin päätyttyä opiskelija osaa kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia. Lisäksi opiskelija tunnistaa muotoilun haltuun ottamisen kehitysvaiheet yrityksissä 

Sisältö: Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin. 

Suoritus: Luennot (28h) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittely ja  perehtyminen kirjallisuuteen (80h). Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa. 

Kirjallisuus ja muu materiaali: Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä. 

Arviointi: 5-1/uusittava

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen  

 

Asiasana: liiketalous, palveluorganisaatio, palvelujohtaminen, palvelu