Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op

Aika:  

la 11.2. tallenne (sisältää tehtävänannon) 

ke 22.2. klo 17.00-20.15 aloituskertaa täydentävä opetuskerta 

ma 13.3. klo 17.00-20.15 

ke 15.3. klo 17.00-20.15 

ke 29.3. klo 17.00-20.15 

la 15.4. klo 9.00-16.15 

Huom: aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta. 

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä sekä soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä ja prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.
Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestönedustajille ja toisille ryhmille.
Opetus-ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhytessee (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5-1/uusittava


 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta,