Brändi ja visuaalisuus, 4 op

Aika: to 3.11., ke 9.11., ma 14.11., ke 16.11., ke 23.11., ke, 30.11. sekä ke 14.12.

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
–kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
–soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksenmarkkinointiviestintään
–analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
–toimia suunnittelupalvelunostajana


Sisältö
: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana.


Suoritus:
Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.


Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi: 5-1/uusittava

 

Asiasana: viestintä, visuaalinen viestintä, markkinointiviestintä, graafinen suunnittelu