Johdatus muotoiluajatteluun, 2 op MOOC1001

Aika: Kurssi on suoritettava ennen opintokokonaisuuden muita kursseja. 

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat. Opiskelija osaa selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä sekä hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja.

Sisältö: Avoin verkkokurssi osoitteessa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/ 

Suoristustapa: Opiskelija kirjautuu verkkokurssille ja suorittaa sen haluamanaan ajankohtana. Ohjeistus kurssin suorittamiseen on osa verkkokurssia.

Vaadittavat suoritukset: Sertifikaatti kurssista, jonka opiskelija saa sähköpostiinsa kaikki verkkokurssin osiot ja tehtävät suoritettuaan. Suoritusmerkinnän saamiseksi toimi verkkokurssilla olevien ohjeiden mukaisesti. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja. 

Kirjallisuus ja muu materiaali: Aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja lisämateriaalit on koottu osaksi verkkokurssia.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


Asiasana: Palvelumuotoilu, visuaalinen viestintä, markkinointi, service design