Laskentatoimen perusopinnot, 30 op, lv. 2024–25

Kauppatieteen perusopintojen tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysjuridiikasta. Opinnot suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti perehtymällä oppimateriaaliin (kirjallinen materiaali, joissakin opintojaksoissa luentotallenteet, harjoitustehtävät) ja palauttamalla oppimistehtäviä ja/tai tekemällä verkkotentti oppimisympäristössä. Opintojaksoissa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti.

Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 350 €, josta UEF:n osuus 270 €. Kokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä jaksoja, hinta 75 €/jakso, josta UEF:n maksuosuus 54 €. UEF:n osuus maksetaan Peppi-järjestelmässä opintojaksolle rekisteröidyttäessä, mihin tulee kesäyliopistosta ohjeet sähköpostitse ennen kokonaisuuden/opintojakson alkua.