Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op, lv. 2024–25

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaan (korvaavuus: X-T6-00, 20 op).

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia (linkit kurssien tietoihin alempana). Kunkin kurssin aikataulutiedot on kerrottu tarkemmin kurssin kuvauksessa. Kursseille voi ilmoittautua myös yksittäin, ks. tarkemmin kunkin opintojakson kohdalta (linkit alla).

Luovasta liiketoiminnasta 20 op suorittanut voi myös hakea Taideyliopiston Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelmaan. Lisätietoja avoimen yliopiston väylän kautta hakemisesta täällä.