Englannin perusopinnot, 30 op, lv. 2024–25

Englannin perusopinnot, 30 op järjestetään Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot soveltuvat mm. englannin aineenopettajiksi aikoville ja kaikille englannin taitonsa kehittämisestä kiinnostuneille.

N.B. The participants must be able to write and speak also fluent Finnish with correct grammar and spelling. The content of the text analysis course is translating rather demanding texts from English to Finnish and vice versa.

Opintojen rakenne ja aikataulut: Ks. kunkin kokonaisuuteen kuuluvan kurssin kohdalta (linkit alla). Aikataulut päivitetään kesäyliopiston sivuille alkukesän aikana.

Ilmoittautuminen: Opintoihin ilmoittaudutaan alkukuulustelun kautta. 

Tavoite ja sisältö: Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Opintokokonaisuus opetetaan lähiopetuksena, ja säännöllinen osallistuminen opetukseen on osa opintopistesuoritusta. Opetusta on 24 kertaa viikossa iltaisin.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin. Opintokokonaisuus sopii myös yliopistoon opiskelemaan aikoville tai sivuaineeksi tutkintoon.

Pohjatietovaatimukset: Osallistujien on osattava sujuvaa suomea sekä riittävällä tasolla englantia. Englannin taitotaso selvitetään alkukuulustelulla. Suomen tai ruotsin taitotasoa ei erikseen mitata vaan hakijan on itse se arvioitava. Tason on oltava riittävä siihen, että pystyy kääntämään erilaisia, myös akateemisia tekstejä englannista suomeen ja suomesta englantiin (ks. jakson Kontrastiivinen tekstianalyysi kuvaus).

Hinta: Alkukuulustelu 35 €. Perusopintojen kokonaisuusmaksu 1480 €, joka sisältää myös Helsingin yliopiston perimät maksut. Kesäyliopiston kokonaisuusmaksun voi maksaa neljässä erässä. (Huom. käsittelykulu 5 €/erä.)

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän opintokokonaisuuden opiskelijaksi sen alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta ensimmäisten kokonaisuuden kurssien alkaessa, ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Avoimen väylä: Englannin perusopinnot suorittaneet voivat tiettyjen edellytysten täyttyessä hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon Avoimen väylän haussa. Lisätietoja tältä sivulta tai avoimesta yliopistosta.