Alkukuulustelu (englannin perusopinnot lv. 2024–25)

Ennen englannin perusopintojen aloittamista järjestetään alkukuulustelu eli tasokoe, joka on karsiva.  

Opintoihin voidaan ottaa rajattu määrä opiskelijoita. Jos alkukuulusteluun osallistuu enemmän hakijoita kuin opintoihin voidaan ottaa, valinta suoritetaan pistemäärän perusteella. Vaikka opiskelijamäärä ei olisikaan täynnä, vähimmäispistemäärä (50 %) täytyy saavuttaa läpäistäkseen alkukuulustelun.

Alkukuulustelussa valituksi tulleet sitoutuvat aloittamaan opinnot. Jos et haluakaan osallistua englannin perusopintoihin, peru osallistumisesi alkukuulusteluun (ks. peruutusehdot).

Alkukuulustelun ajankohta: ma 12.8. klo 17.00-20.00
(Huom. Salitentti!)
Paikka kesäyliopiston koulutustila osoitteessa Vilhonvuorenkatu 12. Ovikello Kalasataman Kummelin oven vieressä.

Huomaathan, että opintoihin osallistuvan tulee osata englannin lisäksi myös suomea riittävästi vaativampienkin käännöstehtävien suorittamiseen.
N.B. The participants must be able to write and speak also fluent Finnish with correct grammar and spelling.

Alkukuulustelun aineisto 2023 (vuoden 2024 aineisto vahvistetaan alkukesän aikana)

Tasokokeeseen luetaan seuraavat tekstit (yht. 37 s.), jotka edustavat joitakin englannin opinnoissa keskeisiä aihealueita:

(1) Alice Deignan, Elena Semino, Shirley-Anne Paul. 2019.  "Metaphors of Climate Science in Three Genres: Research Articles, Educational Texts, and Secondary School Student Talk”. Applied Linguistics, Volume 40, Issue 2, April 2019, Pages 379–403, https://doi.org/10.1093/applin/amx035.

Löytyy täältä (myös pdf ladattavissa sivulla): https://academic.oup.com/applij/article/40/2/379/4396285?searchresult=1

(2) Larssyn Staley, Andreas H. Jucker. 2021. '“The uh deconstructed pumpkin pie”: The use of uh and um in Los Angeles restaurant server talk'. Journal of Pragmatics, Volume 172, Pages 21-34, https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.11.004.

Löytyy täältä (myös pdf ladattavissa sivulla): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216620302770


 Ohjeet valmistautumiseen:

  • Tasokoe perustuu etukäteen luettavaan aineistoon.
  • Kokeessa testataan kykyä omaksua ja käsitellä aineiston keskeisiä asiasisältöjä ja soveltaa niitä tehtävissä annettavien ohjeiden mukaisesti.
  • Valmistaudu kokeeseen perehtymällä teksteihin siten, että pystyt koetilanteessa
    1. vastaamaan lyhyisiin englanninkielisiin kysymyksiin niiden sisällöistä
    2. kirjoittamaan niiden pohjalta lyhyitä englanninkielisiä kirjoitelmia, joissa esittelet ja pohdiskelet aineistoissa esitettyjä näkökantoja, huomioita ja tuloksia.
  • Vastausten arvioinnissa otetaan huomioon sekä sisällön oikeellisuus että kieliasu.
  • Lue aineiston tekstit huolellisesti, sillä niitä ei saa ottaa mukaan koetilaisuuteen. Älä kuitenkaan opettele ulkoa tekstejä vaan varmista, että myös ymmärrät lukemasi!

 

Kuuluu kokonaisuuteen: