Kauppatieteiden perusopinnot, 30 op, lv. 2024–25

Kauppatieteen perusopintojen tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysjuridiikasta. Opinnot suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti perehtymällä oppimateriaaliin (kirjallinen materiaali, joissakin opintojaksoissa luentotallenteet, harjoitustehtävät) ja palauttamalla oppimistehtäviä ja/tai tekemällä verkkotentti oppimisympäristössä. Opintojaksoissa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti.

Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 420 €, josta kesäyliopiston koulutusmaksu 60 € (maksetaan kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä) ja  UEF:n osuus 360 € (maksetaan opintojakso kerrallaan UEF:n Peppi-järjestelmässä). Kokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä jaksoja, hinta 85 €/jakso, josta UEF:n maksuosuus 72 €. Kesäyliopistosta tulee Peppi-ohjeet sähköpostitse ennen kokonaisuuden/opintojakson alkua.