Hoitotyön johtaminen, 31 op, lv. 2024–2025

Hoitotyön johtamisen opintokokonaisuus järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. 

Opinto-oikeusaika ja kurssimaksut, ks. tarkemmin sivun alalaidasta.

Sisältö: Hoitotyön johtamisen opinnoissa opiskelija hankkii moderneja johtamisvalmiuksia uudistuvan terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin. Opinnoissa opiskelija perehtyy johtajuuteen erilaisissa terveydenhuollon konteksteissa ja saa valmiuksia ihmisten, talouden ja muutoksen johtamiseen eri näkökulmista. Opinnot soveltuvat työn ohessa suoritettaviksi ja ne voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

 • Tavoitteet: Hoitotyön johtamisen opinnot suorittanut opiskelija saa valmiuksia
      Kehittää ennakoiden asiakaslähtöistä hoitotyötä ja palvelujärjestelmää vastaamaan väestön terveystarpeita
      Toteuttaa ja edistää näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyön, hoitohenkilöstön osaamisen, työyhteisön ja oman johtajuuden kehittämisessä
  Opintokokonaisuus kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: digitalisaatio, etiikka, johtaminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä.

  Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille, sivuaineeksi moniin opintoihin tai Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tutkinto-ohjelmiin tähtääville (ks. Jatko-opintomahdollisuudet).

  Suoritustapa: Verkko-opinnot. Huomaathan, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan lukuvuoden aikana ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä sekä pakollisia seminaaripäiviä (etäosallistuminen verkon välityksellä mahdollista).

  Kokonaisuusmaksu: 375 €. Tästä kesäyliopiston koulutusmaksu on 96 € ja UEF avoimen yliopiston maksuosuus 279 €. Kesäyliopistosta lähetetään opintojen alkaessa vielä erilliset ohjeet UEF:n rekisteriin ilmoittautumisesta.

  Yksittäiset jaksot: Ks. maksut kunkin opintojakson kohdalta.

Kesäyliopiston opinto-oikeusaika kokonaisuuteen ilmoittautuville on 2 vuotta opintokokonaisuuden alkamisesta, minkä ajan kesäyliopiston opintokokonaisuusmaksu on voimassa. Ilmoittauduttaessa kokonaisuuden sijaan yksittäisille opintojaksoille kesäyliopiston kurssimaksu ja opinto-oikeusaika ovat voimassa kyseisen opintojakson alkamisesta sen toteutuksen ajan. 

Itä-Suomen yliopistoon opinto-oikeusaika on aina kurssikohtainen, eli UEF:n opinto-oikeus kullekin jaksolle alkaa kun opintojaksolle on ilmoittauduttu UEF:n Peppi-järjestelmään (kesäyliopistosta tulee ohjeet ennen opintojen alkua) ja on voimassa kyseisen kurssitoteutuksen ajan. Pepissä myös maksetaan UEF:n osuus kurssimaksuista.