Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot, 25 op, lv. 2024-2025 verkossa

Opintokokonaisuus järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti.

Kaikille avoin opintokokonaisuutta ja -jaksoja koskeva info-tilaisuus järjestään 10.9.2024 17.00-18.00. Etätapaamiseen pääsee tästä linkistä (Zoom).

Tavoite ja sisältö: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Kohderyhmä: Monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 300 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 9 €/opintopiste, jonka opiskelija maksaa kunkin opintojakson alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen  yhteydessä. Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu 15 € ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu 12 € / opintopiste, ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.