Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, 25–30 op, lv. 2024–2025

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, 25–30 op järjestetään Oulun yliopiston opintosuunnitelman mukaisesti. Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 opintopisteen laajuisena tai valita opinnoista yksittäisiä jaksoja.

Mitä mikroyrittäjyyden opinnot ovat?
Tämä verkkokoulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kokonaisuus antaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon pohjalta. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kaikki kurssitehtävät ovat käytännöllisiä harjoituksia tai kehittämisprojekteja. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä ja riskeistä sekä ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Kenelle opinnot soveltuvat?
Yrittäjät, yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta kiinnostuneet.
Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi sisällyttää sivuaineeksi Oulun yliopistonkauppatieteen kandidaatintutkintoon ja se soveltuu sivuaineeksi moniin muihinkin tutkintoihin (sovittava oman oppilaitoksen kanssa).

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 200 €. Kokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä jaksoja, ks. kunkin opintojakson kohdalta. HUOM. Jos ilmoittaudut koko kokonaisuuteen, ja haluat suorittaa Mikroyrittäjyyden perusteet -opintojakson englanninkielisenä, ota yhteyttä kesäyliopiston toimistoon info[at]hsky.fi.

Opintokokonaisuuden vastaava opettaja on FT Päivi Lohikoski.

Avainsanat: mikroyritykset, yrittäjyys, yrityksen johtaminen, yritykset