Tuotantotalous 25 op, lv. 2024–25

Tuotantotalous 25 op -kokonaisuus järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. 

Mitä tuotantotalous on?
Tuotantotalous tarkoittaa yritysten taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan lisäksi esimerkiksi innovaatioita, projektien ja ihmisten johtamista tai yrityksen strategioiden suunnittelua. Tuotantotalouden menetelmiä voidaan soveltaa monenlaisiin aloihin ja organisaatioihin teollisuudesta kolmannen sektorin toimintaan. Opinnoissa yhdistyvät tekninen, taloudellinen ja sosiaalinen osaaminen.

Kenelle opinnot soveltuvat?
Tuotantotalouden opinnot antavat valmiuksia toimia mm. tuotannollisten ja palvelualan yritysten asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot sopivat myös kaikille työelämässä oleville, joita esim. kiinnostaa pohtia työhyvinvointiin liittyviä asioita, jotka toimivat projekteissa tai jotka haluavat pohtia työn organisoinnin tapoja.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen
Kokonaisuuteen ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen ensimmäisen opintojakson alkuajotta opiskelija ehtii saada tunnukset Oulun yliopiston järjestelmiin ennen luentojen alkua. 

Huomaa, että opintojen aloittaminen edellyttää kesäyliopiston ilmoittautumisen lisäksi kirjautumista myös Oulun yliopiston opintotietojärjestelmään (ohjeet kesäyliopistosta ennen opintojen alkua) tunnusten saamiseksi.

Kokonaisuusmaksu 200 €.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja, ks. jaksojen tiedot.