Neurokirjon tyttöjen ja naisten kohtaaminen sosiaali- ja terveyshuollossa

Aika: to-pe 29.-30.8.2024 klo 9.00-16.00

Neurokirjon tyttöjen ja naisten kohtaaminen sosiaali- ja terveyshuollossa -kahden päivän koulutuskokonaisuuden kantavina teemoina ovat näkymättömät neurokirjon tytöt ja naiset, heidän tunnistaminen, kohtaaminen, sekä toimintakykyä, voimavaroja ja hyvinvointia tukevat toimintamallit.

Kurssi pidetään etäopetuksena. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on  verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä riittävät). Kamera on suositeltava. Saat ohjeen lähempänä kurssin alkua. Otathan yhteyttä, jos et ole saanut ohjetta kurssin alkamisaamuun mennessä. Tarkistathan myös roskapostisi.

Tavoite ja sisältö: Koulutuspäivät tarjoavat mm.:

 • Uusinta kansainvälistä tutkimustietoa autismikirjon tutkimuksista, Brené Brownin häpeätutkimuksesta sekä autisminkirjon/ ADHD tyttöjen ja naisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä
 • Tietoa tyttöjen ja naisten diagnostiikkapoluista ja tunnistamisen haasteista palvelujärjestelmässä, sekä niiden heijastuksista elämän eri osa-alueilla lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä
 • Näkökulmia neuromoninaisen arjen emotionaalisista, neuropsykologisista, fyysisistä ja sosiaalisista kuormitustekijöistä ja niiden vaikutuksesta arjessa
 • Ymmärrystä häpeän roolista ja vaikutuksista neurokirjon arjessa mm. toimintakyvyn, tunteiden ja oman rakentuvan identiteetin näkökulmista
 • Tietoa ahdistusta lisäävistä, hyvinvointia heikentävistä tekijöistä sekä arjen voimavaroja vievistä suojastrategioista; mm. mukautumisesta, maskauksesta, hylkäämisen pelosta, vertailusta, kompensoinnista ja täydellisyyden tavoittelusta sekä keinoja löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja
 • Taitoja tunnistaa pitkittynyttä, liiallista kuormitusta seuraava autisminkirjon uupumus ja sitä ennaltaehkäisevät/ siitä palautumisessa tukevat tekijät yksilön, yhteisön, asenteiden ja ympäristön näkökulmasta
 • Keinoja ja tukea mm. kouluarjessa, opiskelupoluilla, kuntoutuksessa, lastensuojelussa, ihmissuhteissa, ja omanlaisen hyvän polun rakentamisessa
 • Tukea voimavaralähtöiseen, ratkaisukeskeiseen ja vahvuusperustaiseen työskentelyyn ja neuromoninaisuuden yksilölliseen kohtaamiseen
 • Voimaantumisen, itsensä hyväksymisen ja itsemyötätunnon vahvistamisen taitojen harjoittelua

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu kohtaamistyön ammattilaisille (esim. sosiaali-, ja terveydenhuollon ammattilaille, sekä kuntoutusalan toimijoille), sekä kaikille, jotka kohtaavat työssään neurokirjon lapsia, nuoria, aikuisia ja heidän läheisiään.

Kouluttaja: Riikka Seppälä, on Brene Brownin opeissa kouluttautunut Dare to Lead fasilitaattori, kokenut yritysvalmentaja ja erikoistunut psykologisen turvallisuuden luomiseen ja neurodiversiteetin ymmärtämiseen. Riikka on myös neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja valmentajien, työyhteisöjen ja esihenkilöiden kouluttaja. Riikan erityisosaamista on näkymättömien kuormitustekijöiden ymmärtäminen, tunnemaailma, neurokirjon perheiden kohtaaminen, sekä autisminkirjon naisten (työ)hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen ja heidän kanssa työskentely. Lisätietoja: www.riikkaseppala.fi

Kesto: 14 ot

Kurssimaksu: 395€ 


Kurssin aikataulu:
 • To 29.08.2024 09:00-16:00 Etäopetus
 • Pe 30.08.2024 09:00-16:00 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi