Koulukoutsi -Lasten ja nuorten psyykkinen valmennus (20 op)

Aika: koulutus alkaa 4.9.2025 ja kestää noin 10 kuukautta. Vuoden 2025 koulutuspäivät ovat to-pe 4.-5.9., ti 21.10. to 27.11. Muiden koulutuspäivien ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Koulutukseen kuuluu 10 koulutuspäivää, joista kaksi ensimmäistä sekä kaksi viimeistä järjestetään lähiopetuksena. Muuta koulutuspäivät (6 kpl) järjestetään etäopetuksena. Kaikkien koulutuspäivien työskentelyaika on klo 9.00-16.00

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä ja opiskeluhuoltotyössä eri kouluasteilla. Voimavarakeskeisellä asiakaslähtöisellä ja valmentavalla työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän yhteistyötahot ja huoltajat haastavissakin tilanteissa arvostavasti ja siten mahdollistaa yhteisöllistä psyykkistä hyvinvointia ja myönteistä mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja. Hyvinvoinnin ja oppilashuoltotyön kehittämisen keskiössä on erilaisten yhteistyösuhteiden luominen ja sitä varten tarvitaan arvostavan vuorovaikutuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentamisen malleja.

Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia ja valmentavia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojensa kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille opiskelijahuoltotyöhön kouluissa yms. ohjaustyön konteksteissa. Menetelmät ovat käytännönläheisiä toimintamalleja, joita voidaan toteuttaa eri kouluasteilla arkityössä jo heti koulutuksen aikana.

Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on oppia soveltamaan lyhytterapeuttisia voimauttavia ja työhyvinvointia tukevia toimintamalleja valmentavalla työotteella lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojen kanssa eri kouluasteilla. 

 • Opit arvostavan kohtaamisen taitoja aidon yhteistyön ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentamisessa. 
 • Koulutuksen käytyäsi saat valmiuksia monipuoliseen elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemiseen ennaltaehkäisevästi ja osaat toimia ratkaisukeskeisellä työotteella ja ohjata keskusteluja ja prosesseja yksittäisten oppilaiden/asiakkaiden, (oppilas)ryhmien, yhteistyötahojen ja huoltajien ja perheiden kanssa. 
 • Saat tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden problematiikasta ja myönteisen mielenterveyden edistämisestä ja itsetunnon ja pystyvyysuskon vahvistamisen mahdollisuuksista. 
 • Opit vaikuttavia ratkaisukeskeisiä ongelmanratkaisu- ja kriisinkäsittelytaitoja opiskelijahuoltotyöhön. 
 • Opit käyttämään avoimia M-kysymyksiä työssäsi. 
 • Opit erilaisia ratkaisukeskeisia dialogia ja uusia oivalluksia mahdollistavia kysymystyyppejä esim. selviytymiskysymykset, poikkeuskysymykset, ihmekysymykset, asteikkokysymykset, ulkoistavat kysymykset, visiointikysymykset, normalisoivat kysymykset.
 • Opit ohjaamaan motivoivia ja pystyvyysuskoa vahvistavia keskusteluja tavoitteellisella ja strukturoidulla työotteella.

Koulutuksen sisällöt:

- Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja asiakaslähtöinen dialoginen työote on toimiva?

- Psykologiset perustarpeet ja turvallisuus yhteistyön ja luottamuksen perustana

- Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeinen valmentava  työote ja ihmiskäsitys yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen tukena

- Ratkaisukeskeinen vaiheittainen ohjausprosessi

Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä lyhytterapeuttisia toimintamalleja:

 • Syömishäiriöt
 • Itsetuhoisuus
 • Viiltely
 • Ahdistuneisuus
 • Some ja seksuaalisuus
 • Pakko-oireet ja pelot
 • Koulustressi- ja uupumus

Ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi:

 • Dialogisuuden ja arvostavan vuorovaikutuksen sisältö ja merkitys yhteistyösuhteen luomisessa nuorten,  perheiden ja verkostojen yms. yhteistyötahojen kanssa
 • Seikkailuterapian näkökulma, kehollisuus ja kokemuksellisuus yhteisöllisyyden ja toimivan vuorovaikutuksen mahdollistajina
 • Muksuoppi, vastuunportaat ja Häppi-äppi -sovellukset toimijuuden ja vastuullisuuden tukemisessa
 • Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen työstäminen ja selviytymisen vahvistaminen
 • Kiusaamiseen puuttuminen ja sovittelu kouluyhteisössä
 • Verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa työskenteleminen

Käytännön toteutus: Koulutus sisältää kahdeksan koulutuspäivää ja kaksi työohjauksellista teemapäivää, joiden välillä osallistujat soveltavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä reflektoiden yhteiselle oppimisalustalle. Teoreettisen osion lisäksi lähipäivissä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia ohjaustilanteiden harjoittelua. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy kirjallisuuteen tutustumista ja  käytännön harjoittelua pienryhmissä koulutuspäivien välissä sekä itsenäistä oman työn tutkimista.

ENNAKKOLUKEMISTO: John Murphy: Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö, 2016 tai Harvey Ratner & Denise Yusuf: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta, 2020.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ja/tai heidän huoltajien kanssa työskentelevien tahojen henkilöstölle esim. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, rehtorit, kuraattorit, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, koulunkäyntiohjaajat, kouluvalmentajat ja-coachit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät yms, jotka haluavat kehittää lapsille ja nuorille suunnattuja toimivia ja motivoivia matalan kynnyksen palveluja.

Kouluttaja: Anita Hedman FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaaja (STOry), Coach (ICF:n PCC-taso) ja mindfulness-ohjaaja (MBSR). Miia Miskeljin (SH) kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, coach, tulevaisuuden johtaja (YAMK). Annukka Jäske (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Kela, Valvira). Pekka Lyytinen (PsM), kouluttajapsykoterapeutti, perhe- ja pariterapia.

Kurssimaksu: Kurssimaksun 1695€ voi maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kurssin aikataulu:
 • To 04.09.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 05.09.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ti 21.10.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 27.11.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
Lisää kurssi omaan kalenteriisi