Johtamisen erityisteema, 2 op

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään tiettyyn, opiskelijan itse valitsemaan, johtamisen erityisteemaan. Tarkoituksena on tutustua tiettyyn teemaan hankkimalla sitä käsittelevää tietoa ja syventymällä tätä kautta aihepiiriin. Mahdollisia johtamisen erityisteemoja voivat olla esimerkiksi osaamisen johtaminen, etäjohtaminen, asiantuntijatyön johtaminen, vastuullinen johtaminen tai valmentava johtaminen. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa listata johtamisen ajankohtaisia erityisteemoja sekä valita itseään kiinnostavan teeman ja raportoida sitä koskevaa tietoa. Opiskelija osaa myös tiivistää teeman olennaiset asiat ja kertoa esimerkkejä sen käytännön toteutusmahdollisuuksista. 

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: Eri teemojen esimerkkimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa. 

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 54€ (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 24€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.