Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä, 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Lukukausi 2024-25 (alustavasti: verkkokurssi loka-maaliskuussa)

Sisältö: Kurssilla opiskellaan sähköisen liiketoiminnan perusteita sekä opetellaan asettamaan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tavoitteita mikroyrityksissä. Kurssilla käsitellään markkinoinnissa käytettäviä keskeisiä sosiaalisen median kanavia, digitaalisia työkaluja sekä opitaan ymmärtämään digistrategian merkitys ja sisällöt. Lisäksi kurssilla opetellaan tuottamaan digitaalista markkinointimateriaalia mikroyrityksen tarpeisiin sekä kuvaamaan yrityksen brändin tarinaa visuaalisen mainonnan keinoin.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan:
* Opiskelija ymmärtää sähköisen liiketoiminnan perusteet sekä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin merkityksen ja tavoitteet yrityksissä.
* Opiskelija osaa luoda yritykselle digistrategian.
* Opiskelija tuntee markkinoinnissa käytettävät keskeiset sosiaalisen median kanavat ja osaa tuottaa sinne sopivaa sisältöä.

Suoritustapa: Kurssi sisältää yksilötöitä kuten esseitä, analysointitehtäviä sekä verkkokeskustelua. Lisäksi opiskelija tuottaa omaa markkinointimateriaalia tekemällä videon joko olemassa olevasta tai kuvitteellisesta tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opiskelijat osallistuvat verkkokeskusteluihin ja tekevät itsenäisiä tehtäviä. Kurssilla voidaan käyttää myös vertaisarviointia.

Materiaali: Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit ja muu opettajan määrittämä kurssikirjallisuus.