ChatGPT Bootcamp opetus- ja luovien alojen ammattilaisille

Aika: tiistaisin 3.-24.9.-2024 klo 17-19.30

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, äänentoisto sekä mikrofoni (laitteen omat yleensä riittävät). Kamera on suositeltava.

ChatGPT Plus -kuukausitilaus on suositeltava, mutta ei välttämätön. Koulutukseen osallistuminen ei myöskään vaadi kattavaa aikaisempaa kokemusta tekoälyn tai kielimallien käytöstä – minimivaatimus kuitenkin on, että osallistujat ovat ainakin kokeilleet ChatGPT:tä.

Tavoite ja sisältö: ChatGPT Bootcamp on täydennyskoulutus, joka on suunnattu erityisesti luovien alojen ja koulutuksen ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa ja syventää ChatGPT–osaamistaan sekä kenties haastaa käsityksiään tekoälyn ja luovuuden suhteesta. ChatGPT Bootcamp auttaa osallistujia löytämään uusia tapoja hyödyntää tekoälyä omassa työssään. 

Koulutuksessa luodaan silmäys ChatGPT:hen ja sen ominaisuuksiin pintaa syvemmältä, alkaen ihmisen ja AI:n työnjaosta ja rooleista. Osallistujat oppivat hahmottamaan, mitkä luovan prosessin osa-alueet soveltuvat parhaiten tekoälylle ja mitkä kuuluvat ihmiselle.  Samalla tekoälyn kanssa työskentely opitaan näkemään vuorovaikutuksen ja luovan yhteistyön muotona. Prosessin myötä kirkastuu sekin, miksi luovien alojen ammattilaisilla on selkeä etulyöntiasema ChatGPT:n hyödyntämisessä. 

Koulutus esittelee ChatGPT:n käyttöön käytännönläheisen lähestymistavan, jossa keskitytään jähmeiden tekniikoiden ja sääntöjen sijasta avoimeen ja kokeilevaan, selkeisiin periaatteisiin perustuvaan työskentelytapaan. Tämä näkökulman muutos avaa mahdollisuuksia huomattavasti dynaamisempaan, luovempaan ja antoisampaan työskentelyyn tekoälyn kanssa. ChatGPT ja suuret kielimallit opitaan näkemään tehokkaina, joustavina ja mukautuvina assistentteina, joiden räätälöimisessä vain mielikuvitus on rajana. 

Koulutus jakautuu neljään viikottaiseen opetussessioon, joiden välillä osallistujat pääsevät työskentelemään omatoimisesti kurssin teemoihin liittyvien räätälöityjen tekoälymallien parissa. Bootcampin custom-GPT-mallit on suunniteltu tukemaan oppimista ja ChatGPT:n käytön harjoittelua opetussessioiden välillä, ja samalla toimimaan esimerkkeinä kielimallien moninaisista mahdollisuuksista. Kurssi toimii siten konkreettisena esimerkkinä siitä, millaisia muutoksia generatiivinen tekoäly koulutusten maailmaan tuo ja miten kielimallit voivat toimia opetuksen ja oppimisen tukena.  

ChatGPT Bootcamp avaa silmät suurten kielimallien mahdollisuuksille ja auttaa osallistujia löytämään täysin uusia tapoja hyödyntää tekoälyä luovassa työssään ja opetuksessa. Kurssin myötä ChatGPT:n käyttö itsessään alkaa hahmottua orgaanisena ja luovana prosessina, ja osallistuja muuttuu tekoälyn käyttäjästä luovaksi ja aktiiviseksi tekijäksi. 

Pääset kokeilemaan kurssin kouluttajan tekemää opetus- ja luovien alojen tekijöille suunnattua GPT:tä täällä: https://chatgpt.com/g/g-vfqi2a1Zx-creative-compass-2-1 (vaatii tunnuksen luomisen ja kirjautumisen).  

Muita esimerkkkejä eri käyttötarkoituksiin räätälöidyistä GPT:istä:

Mark Twain task manager:
https://chatgpt.com/g/g-nni1iInbb-eat-the-frog

Koulutussuunnittelija:
https://chatgpt.com/g/g-QBXmabOUk-blueprinter

Kohderyhmä: Opetus-, koulutus- ja luovien alojen ammattilaiset, jotka haluavat oppia hyödyntämään tekoälyä työssään entistä paremmin.

Kouluttaja: Visa Knuuttila, visuaalinen suunnittelija, kuvataiteilija ja generatiivisen AI:n taitaja, joka lähestyy tekoälyä yhteistyön hengessä – uteliaalla, kokeellisella ja kriittisellä asenteella.  Generatiivisen tekoälyn pioneerina Knuuttila on kehittänyt edistyneitä prompt-ratkaisuja ja räätälöityjä GPT-malleja sekä tarjonnut koulutusta ja konsultointia eri organisaatioille vuodesta 2022. Knuuttilan lähestymistapa pyrkii tekemään tekoälymalleista helposti lähestyttäviä ja käytännöllisiä sekä luovien alojen että koulutuksen ammattilaisille. https://www.linkedin.com/in/visaknuuttila/

Kesto: 12 ot

Osallistumismaksu: 295€