Monimuotoisuus tanssissa, 3 op, lv. 2024–25

Aikataulu: 28.2.–1.3.2025 pe klo 17.00–21.00 ja la klo 10.00–17.00 + itsenäinen työskentely

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee monimuotoisen  taidekasvatuksen ja taidelähtöisten menetelmien muotoja. Hän syventää  valmiuksiaan eettiseen ja inklusiiviseen kasvattajuuteen, erityisesti  tanssipedagogiikan viitekehyksessä. Opiskelija tunnistaa taiteen  eriarvoisuutta ylläpitäviä käytäntöjä ja laajentaa ymmärrystään taiteen  potentiaalista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä. Hän tutkii  taiteen mahdollisuuksia tuoda näkyväksi yhteiskunnan haitallisia  normeja ja edistää yksilöiden ja ihmisryhmien yhdenvertaisuutta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallisuuteen tutustuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen sekä itsenäisesti että opintopiiriin osallistuen.

Kirjallisuus:
Pohjola, H. (2018). Ruumiillinen erilaisuus: tanssi ammattina?. Nordic Journal of Dance, 9(2), 24-36.
Robin Prichard (2019) From Color-Blind to Color-Conscious, Journal of Dance  Education, 19:4, 168-177, DOI: 10.1080/15290824.2018.1532570