Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op

Aikataulu: tarkentuu kevään 2024 aikana

Tavoite: Opintojakso kuuluu ihmisen biologian opintojaksokokonaisuuteen, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä, niiden rakenteita ja toimintaa sekä toiminnan säätelyä. Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

  • osaa nimetä verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön keskeiset rakenteet
  • osaa selittää pääpirteissään veren, verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön toiminnan ja sen säätelyn
  • hallitsee perustiedot näihin elinjärjestelmiin liittyvistä keskeisitä sairauksista.

Sisältö: Verenkiertojärjestelmä (iso ja pieni verenkierto), sydämen rakenne ja perustoiminta, sydämen toiminnan säätely ja keskeiset sydäntaudit; sepelvaltimotauti ja rytmihäiriöt. Laskimot, valtimot, hiussuonet, imusuonisto, verisuoniston rakenteiden olennaiset osat suhteessa verisuonitauteihin. Verenpaine, sen säätely ja verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen. Hengityselimistö, hengityksen mekaniikka ja säätely, keskeiset hengityselinsairaudet. Veren, munuaisten rakenne ja toiminta pääpiirteissään, nestetasapaino ja munuaisten toimintahäiriöt. Esimerkkejä em. sairaustilojen lääkehoidoista.

Oppimateriaali:

  • Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lauri: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro, UEF e-kirja (painettuna 7.-9. painos, 2017 tai uudempi).
  • Opintojaksolla on eLearn-alusta, jossa ovat luentomateriaalit, videoluennot ja ryhmäopetusmateriaalit sekä muut jakson aihepiiriin liittyvät oheismateriaalit. Lisäksi jaksolla on käytössä Visible Body –tietokanta elinten anatomian opiskelua varten.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: tehtävä ja tentti Moodle-oppimisympäristössä

Arviointi: H-5

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 78 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 48 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.