Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö (15 op)

Aika: 24.9.2025-31.8.2026  

Opetuspäivät: 24. & 25.9.2025 klo 13.00-16.00. Muiden opetuspäivien (10 kpl) aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Opetuspäiviä on noin kerran kuukaudessa ja koulutus järjestetään kokonaan etäopetuksena arkipäivisin klo 13.00-16.00.

Sisältö: Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö -koulutus tarjoaa kattavat perusteet ratkaisukeskeisestä oppilashuollon toteuttamisesta, periaatteista ja käytännön työkaluista. Menetelmät ovat konkreettisia ja osallistavia ja niitä voidaan alkaa toteuttaa välittömästi koulun arjessa.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa korostaa voimavarakeskeistä työskentelytapaa, jossa oppilaiden osallisuus ja vastuunkanto kasvavat.

Yhteistyö ja verkostotyö ovat keskeisiä osia oppilashuoltotyössä. Koulutuksessa käydään läpi, miten eri toimijoiden (esim. kuraattorien, koulupsykologien, opettajien, erityisopettajien, perheiden ja poliisin) resurssit voidaan asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti yhdistää oppilaiden kohtaamissa haasteissa. 

Oppilaan ja perheen kohtaaminen on taito, joka vaatii herkkyyttä ja empatiaa. Koulutuksessa käydään läpi, miten oppilaita ja perheitä kannattaa lähestyä ratkaisukeskeisesti ja voimaannuttavasti, jotta päästään aitoon yhteistyöhön ja samalle puolelle.

Kiusaamiseen puuttuminen ja restoratiivinen koulusovittelu ovat tehokkaita työkaluja konfliktien ratkaisemiseen ja kouluyhteisön eheyttämiseen. Kriisitilanteissa tarvitaan nopeaa ja tehokasta toimintaa. Koulutuksessa käydään läpi, miten kriisejä voidaan lähestyä ratkaisukeskeisesti ja oppimiskeskeisellä asenteella.

Koulutus antaa myös perustietoa neuromoninaisuuden kohtaamisesta, nuorten yleisimmistä mielenterveysongelmista ja sukupuolisuuden moninaisuudesta. Koulutuksessa käsitellään, miten nuorten  mielenterveyttä ja itsetuntoa voi tukea koulun arjessa.

Tämä koulutus on suunnattu kaikille oppilashuollon parissa työskenteleville, kuten opettajille, kuraattoreille, koulupsykologeille, rehtoreille, koulunkäynnin ohjaajille, sosiaalityöntekijöille, lastensuojelun toimijoille, poliisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Koulutus toteutetaan etänä 12 koulutusiltapäivän kokonaisuutena, joka sisältää vertaistapaamisia ja käytännön harjoituksia. Tavoitteena on soveltaa koulutusjaksojen teemoja omaan työelämään ja ideoida luokka- tai oppilaskohtaisia kehittämistehtäviä, jolloin opit ovat suoraan sovellettavissa koulun arkeen ja hyödyttävät täten myös ammattilaisten omaa työssäjaksamista ja mielekkyydenkokemusta.

Keskeisimmät sisällöt:

 • Ratkaisukeskeisen lähestymistavan periaatteet ja ihmiskäsitys.
 • Voimavarakeskeinen työskentelyote.
 • Ratkaisukeskeinen yhteistyö ja verkostotyö (mukana kuraattorit, koulupsykologit, opettajat, erityisopettajat,
 • perheet, poliisi, lastensuojelu)
 • Ratkaisukeskeinen oppilaan ja perheen kohtaaminen
 • Yhteisöllisyyden ja tunnetaitojen parantaminen kouluympäristössä
 • Kiusaamiseen puuttumisen tavat ja restoratiivinen koulusovittelu
 • Neuromoninaisuus koulussa
 • Ennaltaehkäisevä työote
 • Ratkaisukeskeinen kriisityöskentely ja oppimiskeskeinen asenne
 • Nuorten masennus ja ahdistusoireilu
 • Nuorten ja lasten itsetunnon tukeminen koulussa
 • Nuorten stressi, kriisit ja traumat
 • Itsetuhoisuus
 • Monikulttuurisuuden huomiointi
 • Sukupuolisensitiivisyys

Opetus järjestetään verkkokoulutuksena, johon sisältyy 12 iltapäivää etäopetusta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke, joka toteutetaan oppilaiden kanssa.

Koulutusiltapäivät 2 op
Kirjallisuusreflektiot 9 op
Kehittämistehtävä 3 op
Vertaisryhmätyöskentely 1 op
Yhteensä 15 op

Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa nuorten parissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).

Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oppilaiden/oppilashuoltotyön verkostojen kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämistehtävän sparraamiseen tai muuhun oman oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Arviointi: Hyväksytty/täydennettävä

 • Koulutukseen pakollisena osana sisältyvä kehittämistehtävä, sekä siitä laadittava oppimisanalyysiraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Harjoittelussa käytetään myös oppilas ja verkostopalautetta arvioinnin välineenä.
 • Koulutukseen kuuluvat kirjallisuusreflektiot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Seminaaripäivien aikana tapahtuva ratkaisukeskeisten metodien harjoittelua arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja niissä merkittävässä roolissa on vertaisarviointi.

Koulutukseen kuuluu 100% suoritusvelvollisuus. 

Koulutukseen hakeminen ja opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan ilmoittautumalla Helsingin seudun kesäyliopistolle sekä täyttämällä oheinen hakulomake: 

https://link.webropolsurveys.com/S/BC3CCAA11FBB6508

Opiskelijavalinta tapahtuu pääosin kirjallisten hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoista vastaa Sirian kouluttajatiimi. Huom! Hakijan tulee siis sekä ilmoittautua koulutukseen Helsingin seudun kesäyliopiston verkkosivujen kautta että täyttää oheinen hakulomake..

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, palautamme kurssimaksun.

Kouluttajat: Koulutusjohtaja: Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija. Pääkouluttaja: Laura Andersson, koulupsykologi (PsM), kognitiivinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (koulutuksessa, valm. 2025), työnohjaaja (koulutuksessa, valm. 2026). Asta Lindgren, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja. Satu Kujanpää, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Trainer. Maria Matilainen, lasten ja nuorten psykoterapeutti, tietokirjailija. Niina Nurmela, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, laillistettu sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija. Riina Peltola, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, teologi, R-metodin kehittäjä (koulukiusaamisen ehkäisymalli)

Kesto:  48 ot

Kurssimaksu: Kurssimaksun 1400 € voi maksaa myös kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.