Leikkiterapiakoulutus puheterapeuteille

Aika: 24.1.2025-21.5.2027 klo 9.00-16.00

Lähiopetuspäivät vuonna 2025: 24.-25.1.2025 pe-la, 14.3. pe, 11.4. pe, 16.-17.5. pe-la, 22.-23.8. pe-la, 26.9. pe, 14.-15.11.

Vuosien 2026 ja 2027 lähiopetuspäivät tarkentuvat myöhemmin.

HUOM. tähän koulutukseen osallistuminen edellyttää Vanhempien sensitiivisyys ja perhevuorovaikutus vauva- ja taaperoiässä CARE-Index ajattelu ohjenuorana -koulutuksen suorittamista.

Tavoitteet ja sisältö: Leikkiterapiakoulutus Puheterapeuteille on 2,5 -vuotinen puheterapian ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutus. Leikki on lapsen kieltä, jolla hän rakentaa itseään, ilmaisee tarpeitaan ja tunteitaan. Leikissä lapsi toimii omalla mukavuusalueellaan. Kun kommunikointihäiriöinen lapsi tulee yhteisessä puheterapialeikissä kuulluksi ja nähdyksi, kommunikaatio, kieli ja puhe voivat alkaa syntyä.

Dialogisen puheterapian tuki ry ja Helsingin seudun kesäyliopisto järjestävät viisi lukukautta kestävän koulutuksen, jossa perehdytään leikkiterapiaan puheterapian näkökulmasta. Koulutus on tarkoitettu puheterapeuteille, jotka haluavat syventää terapeuttista osaamistaan työskennellessään erilaisten kommunikaatiohäiriöisten asiakkaiden kanssa. 

Koulutuksessa perehdytään leikin teorioihin ja erityisesti vuorovaikutuskokemusten merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä. Lisäksi pohditaan mm. mentalisaatiota, perheiden kohtaamista ja tutkitaan eri kommunikaatiohäiriöisten lasten leikin erityispiirteitä. Kouluttajina toimii lapsen kehityksen ja leikin asiantuntijoita sekä Dialogisen puheterapian tuki ry:ssä toimivia puheterapeutteja, jotka ovat käyneet yhdistyksen (silloin Puheterapian työnohjaus ry) järjestämän ensimmäisen Puheterapeuttien leikkiterapiakoulutukseen vuosina1997-1999 ja ovat käyttäneet leikkiterapiaa työssään erilaisten ja eri-ikäisten kommunikaatiohäiriöisten lasten ja nuorten kanssa.

Leikissä ollaan luovuuden lähteillä. Leikkiterapiakoulutukseen on sisällytetty luovuuden löytymiseksi ja opiskelijoiden ryhmäprosessin tukemiseksi ekspressiivisen taideterapian osuus, jota vetää kaksi ekspressiivistä taideterapeuttia.

Koulutukseen sisältyy:

 • 10-11 koulutuspäivää / vuosi
 • teoriaseminaarit, keskustelut, workshopit, ryhmätyöt
 • ekspressiivisen taideterapian päivät 4 / vuosi
 • työnohjaus 35 tuntia 2-3 hlön ryhmissä
 • oheiskirjallisuus
 • lopputyö

Päiväkohtainen ohjelma 2025

24.1.2025  Koulutuksen aloitus, tulla tutuksi, lapsuuden leikit
25.1.2025  ”Sit me vaan leikittiin”, ekspressiivisen taideterapian päivä
14.3.2025  Terapeuttinen katse leikkiin
11.4.2025  Leikin kehitys, avoin luentopäivä, aihe jatkuu keväällä 2026
16.5.2025  Varhaiset itsekokemukset puheterapiassa (daniel stern), workshop -päivä
17.5.2025  Kuvaa etsimässä -kuvan pinnasta kohti merkityksiä, ekspressiivisen taideterapian päivä
22.8.2025  Leikkiterapiakäytäntöjä I
23.8.2025  Muodon antaminen mielikuvalle – leikitään savella, ekspressiivisen taideterapian päivä
26.9.2025  Mentalisaatio ja perheiden kohtaaminen
14.11.2025 Leikkiterapiakäytäntöjä II
15.11.2025 Leikkitilan rajapintoja

Hakuprosessi: Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa, jotka ovat perehtyneet kiintymyssuhdeteoriaan Care Index -koulutuksessa. Koulutukseen hakijoilta pyydetään vapaamuotoiset perustelut koulutukseen hakeutumiselle. Mikäli hakijoita tulee enemmän kuin 20, opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Koulutukseen haetaan seuraavasti:

1. Kirjoita vapaamuotoiset perustelusi koulutukseen hakeutumiselle hakulomakkeeseen, joka löytyy osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/11B6B7C0ACC03D62

2. Ilmoittaudu koulutukseen Helsingin seudun kesäyliopistolle (Ilmoittaudu koulutukseen -painike). Ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa vähintään ensimmäinen erä kurssimaksusta.

Koulutuksen opiskelijavalinnat tehdään elokuun 2024 aikana. Suosittelemme hakeutumaan koulutukseen hyvissä ajoin. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, kurssimaksu palautetaan sinulle.

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä info@dialputu.com ja järjestelyistä Helsingin seudun kesäyliopistosta antti.merilainen@hsky.fi

Kohderyhmä: Puheterapian ammattilaiset, jotka ovat suorittaneet Vanhempien sensitiivisyys ja perhevuorovaikutus vauva- ja taaperoiässä CARE-Index ajattelu ohjenuorana tai vastaavan koulutuksen.

Kouluttajat: Useita kouluttajia, mm. puheterapeutit Riitta Douai, Erja Kare, Elina Kärkölä, Marja Liikanen ja Tuula Sorvisto, ekspressiiviset taideterapeutit Sinikka Nurminen ja Maaret Parviainen, Sirkku Saini, Lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapeutti, Veo, työnohjaaja (HY), Ryhmäpsykoterapian kouluttaja koulutuksessa, Merja Koivula, KT, yliopistonlehtori, dosentti, Marja-Leena Laakso, PsT, Lapsi- ja kehityspsykologian professori, Sinikka Maliniemi, psykoterapeutti, psykologi, työnohjaaja, Janna Manninen, lastenpsykiatri, pari- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja, Hanna Lampi, toimintaterapeutti, FM, pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Kurssimaksu: 6500€ sisältää koulutuksen sekä 35 tuntia työnohjausta per opiskelija. Kurssimaksun voi maksaa myös viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kesto: 232 ot

Kurssin aikataulu:
 • Pe 24.01.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • La 25.01.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 14.03.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 11.04.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 16.05.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • La 17.05.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 22.08.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • La 23.08.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 26.09.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 14.11.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • La 15.11.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
Lisää kurssi omaan kalenteriisi