Häpeä hoitosuhteessa: relationaalinen ja kehollinen näkökulma

Aika: pe 16.8.2024 klo 9.00-16.30

Huom! Työpaja on tarkoitettu psykologeille, psykiatreille, sekä psykoterapeuteille ja näiden alojen loppuvaiheen opiskelijoille.

Sisältö: "Syntyessämme jäiseen järveen, emme tiedä miltä virtaava vesi tuntuu. Yhteytemme on olla yhdessä jähmettyneitä, yhdessä erillisiä" (Peltola, 2022, sit. Hubl)

Häpeä hoitosuhteessa: relationaalinen ja kehollinen näkökulma- koulutus koostuu teoreettisesta osuudesta ja kokemuksellisesta osuudesta, jotka molemmat johdattavat syvemmälle häpeän kerroksiin. Saat ennen kurssia kirjallisen materiaalin häpeän hoidosta, kroonisen häpeän hoidosta, sekä ennakkotehtävän. Häpeää lähestytään henkilökohtaisena ja kollektiivisena ilmiönä erilaisten kehollisten ja sanallisten tehtävien kautta. Harjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja omien rajojen kuunteluun kannustetaan koulutuksen kaikissa vaiheissa. Koulutuksen harjoituksia voi soveltaa työhön oman ammattitaidon puitteissa.

Häpeäkulttuuri on niin syvällä suomalaisissa kehoissa, mielissä ja vuorovaikutuksessa, ettei sen ilmenemismuotoja ole helppo tunnistaa. Me kaikki häpeämme, tuotamme häpeää ja häpäisemme. Itseämme ja toisiamme. Mitä tutummaksi häpeä tulee, sen kirkkaammin tähän havahtuu. Häpeä on ydintunne, joka koskee ihmisen merkitystä ja arvoa ihmisenä. Häpeämme sitä osaa itsessämme, joka ei ole tullut vastaanotetuksi riittävällä ymmärryksellä, arvostuksella ja hyväksynnällä. Häpeä herää jos jäämme yksin haavoittuvassa tilassa ilman, että saamme toisilta apua säätelyssä. Häpeä on sosiaalinen tunne: erillisyyttä jaetusta ihmisyydestä ja sen voi korjata vain kokemus todellisen itsen kuulumisesta joukkoon.  Erotus terveen häpeän, toisten tuottaman häpeän, sekä sisäistyneen tuhoavan häpeän välillä on tärkeä tehdä. Terve häpeä on hetkellistä ja kohtuullista häpeää omien arvojen rikkomisesta, oman totuuden ohittamisesta tai jaetun ihmisyyden loukkaamisesta. Tervettä häpeää sulattaa vastuunotto, ymmärrys sekä myötätunto.

Häpeä on voimakas kehollinen reaktio, jonka ydintä sanalliset interventiot eivät välttämättä tavoita. Häpeä hidastaa terapeuttista työskentelyä, koska se haluaa piilottaa asiat, jotka kipeimmin tarvitsevat vastaanottajan. Häpeän tunnistaminen voi olla vaikeaa, koska se suojautuu moniin eri asuihin. Häpeä voi näyttäytyä yhtä lailla aggressiivisuutena, miellyttämisenä, estyneisyytenä, täydellisyytenä kuin itseinhonakin. Häpeä voi näyttämöllistyä hoitosuhteessa tavoilla, joiden tunnistaminen on tärkeää asiakkaan kaikkien ihmissuhteiden kannalta.

Häpeästä kärsivä asiakas virittää häpeää sekä suojautumista häpeältä myös työntekijässä. Omien vastatunteiden ja häpeädynamiikan tunnistaminen on keskeistä turvallisen ja korjaavan hoitosuhteen kannalta. Kroonisesta häpeästä kärsivien asiakkaiden olisi tärkeä tutustua terapeuttiinsa kehollisena ja emotionaalisena ihmisenä, vastakohtana koko elämän kestäneelle yhteydettömyydelle, joka on saattanut näyttää, muttei tuntua yhteydeltä.

Koulutuksen avulla saat kokemuksellista ja teoreettista ymmärrystä jaetun ihmisyyden kokemuksen tärkeydestä häpeän hoidossa, opit tunnistamaan häpeää ja kroonista häpeää hoitosuhteessa, sekä ymmärrät kehollisen lähestymistavan lisäarvon.

Lempeästi tervetuloa tutkimaan häpeän moninaista, omanlaista ja samanlaista maailmaa!

Kohderyhmä: Psykologit, psykoterapeutit sekä alojen loppuvaiheen opiskelijat.

Kouluttaja: Linda Tavio on psykologi (PsM), integratiivinen psykoterapeutti (Valvira, Kela), sekä psykofyysinen psykoterapeutti (koulutuksessa), joka on hävennyt (ja toisinaan häpeää) mm. elämänkokemuksiaan, herkkyyttään, eloisuuttaan, aggressiotaan, sekä kehoaan. Hän on löytänyt rakastavien ja kunnioittavien läheisten, lempeän ja aidon psykoterapeutin, turvallisen yhteisön (koulutusverkosto Verso), improvisaation, klovnerian sekä kehotietoisen tanssin avulla portteja ulos häpeästä, kohti omaa viattomuutta, ainutlaatuisuutta, sekä keskeneräisyyttä. Linda on tuonut viimeisen 10 vuoden aikana ihmisiä yhteen kouluttaen mm. rajoista, luovuudesta, läsnäolosta, kehollisuudesta, sekä kosketuksesta. Lindaa kiehtoo jaetun ihmisyyden tarjoama voima. Hän panostaa koulutuksissa siihen, että ryhmässä jokainen saa olla autonominen yksilö omine tarpeineen ja rajoineen, turvallisessa yhteydessä muihin.

Lisätietoa: www.lindatavio.com, kurssit.lindatavio(at)gmail.com

Lue lisää häpeästä:

-Understanding and Treating Chronic Shame: A Relational/Neurobiological Approach, Patricia A. DeYoung
-Lapsuuden kehityksellinen trauma: syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen. Juha Klaavu
-Häpeän alkemia, Kaisa Peltola (2022)
-Working with Emotions in Psychotherapy (2003), Leslie Greenberg, Sandra Päiviö

Kurssimaksu: 260 € 

Kesto: 8 ot