Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op

Aikataulu:
13.3.2025 to klo 18.00-19.30 Kurssin johdantoluento (etäopetus)
8.4.2025 ti klo 17.30-19.15 tuutorointi (etäopetus)
6.5.2025 ti klo 17.00-20.15 tuutorointi (lähiopetus, paikka tarkentuu lähempänä)

TENTTI:
Valvottu Moodle-tentti 14.5.2025 klo 17.00-19.00 (lähiopetus, paikka tarkentuu lähempänä). Uusinnat 11.6.2025 ja 20.8.2025. (Huom: Tämän opintojakson tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake)

Sisältö: Opiskeltavat osa-alueet ovat hengitys, ääni, artikulaatio, resonanssi, nieleminen, kuulemisen anatomia ja fysiologia sekä neuroanatomia ja -fysiologia.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa logopedian tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija osaa nimetä puheen tuoton ja nielemisen kannalta keskeisimmät anatomiset rakenteet ja osaa kuvata puheen tuoton ja nielemisen fysiologisena toimintona.

Suoritustavat: Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, kirjallisuus, tentti

Toteutustavat: Verkko-opetus ja tutorryhmätapaamiset

Kurssikirjallisuus:

  • Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. Anatomy and physiology for speech language and hearing 5.painos (2015) tai 6. painos (2019). Uusin painos saatavilla myös e-kirjana. ISBN-13: 978-1285198248
    Lisäksi itseopiskelumateriaalit Moodlessa

Arviointi: hyl-5

Kuuluu kokonaisuuteen: