iRest® – eheyttävä palautuminen

Aika: 25.-26.3.2023 la & su klo 10.00-15.00

Tavoite ja sisältö: iRest, Integrative Restoration eli eheyttävä palautuminen on psykologi, PhD Richard Millerin kehittämä syvärentouttava, meditatiivinen harjoitusmetodi. Alkuperältään vuosituhansia vanhat, joogaperinteistä juurensa saaneet harjoitteet on muokattu sanastoltaan ja työkaluiltaan kaikille helposti lähestyttäväksi somaattiseksi, kehon kautta kokevaksi meditaatioksi. iRest -harjoitus tehdään selinmakuulla tai muussa mahdollisimman mukavassa asennossa. Ohjaaja ohjaa harjoittajan sanallisesti kohti syvää rentouden ja olemisen tilaa. Harjoitus on avointa ja sallivaa itsetutkistelua kehomielen kerrostumiin: fyysinen keho, hengitys ja energian liike, tunteet, ajatukset ja uskomukset, ilo ja olemisen tunne – kaikki havainnoidaan kehollisina tuntemuksina. Opimme ottamaan vastaan ja olemaan myös haastavien tunteiden, ajatusten ja uskomusten kanssa. Lopulta harjoitus johdattaa tarkastelemaan ja tutkimaan syvintä, autenttista olemustamme. iRest tukee fyysistä, henkistä ja emotionaalista eheytymistä. Se auttaa rauhoittamaan hermostoa ja tukee kykyä palautua ja vastata elämän haasteisiin. Menetelmästä voi saada apua mm. unettomuuteen, stressiin, masennukseen, ahdistuneisuuteen sekä erilaisiin akuutteihin ja kroonisiin kiputiloihin. Sitä on myös käytetty menestyksekkäästi apuna trauman jälkeisestä stressioireyhtymästä palautumiseen. Harjoitteet ovat turvallisia ja tutkittuja. USAssa iRest on myös hyväksytty viralliseksi osaksi sotaveteraanien kuntoutusohjelmaa. Kurssilta saat käytännöllisiä ja tehokkaita tekniikoita ja työkaluja jokapäiväiseen elämään. Harjoituksen taustojen ja rakenteen läpikäymisen lisäksi kokemuksellinen oivaltaminen on tärkeässä osassa. Teemme kurssilla runsaasti harjoituksia.

Kohderyhmä: Tämä kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää itsetuntemusta, joustavuutta, hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja elämänmyönteisyyttä. Ammattiryhmät, jotka työskentelevät työuupumuksen, unihäiriöiden, kroonisen kivun, tai posttraumaattisen stressioireyhtymän kanssa voivat saada uusia näkökulmia työhönsä. Uupumuksesta ja stressistä kärsivät voivat löytää apuvälineitä palautumiseen.

Kouluttaja: Maija Kansanaho, sertifioitu iRest® -meditaatio-ohjaaja, mindfulnessohjaaja CFM®, TRE® -ohjaaja, joogaohjaaja (RYT 200), LT, anestesiologian erikoislääkäri

Kurssiohjelma:

- iRest -metodin taustaa

- iRest protokollan 10 vaiheen esittely

- Turvan tunne harjoituksessa ja sen merkitys harjoituksessa ja elämässä

- Intentio, suunta harjoitukselle

- Kohti omien arvojen mukaista elämää

- Harjoituksen vaiheet: kehon aistiminen, hengitys ja energia, ajatukset, uskomukset, muistot ja mielikuvat, ilo ja tyytyväisyys, minuuden tunne ja tietoisuus, oleminen

- iRest harjoitus osana arkea ja elämää, integraatio arkeen

- Ohjatut iRest yoga nidra harjoitukset (2 pitkää harjoitusta kumpanakin päivänä)

- Ohjatut lyhyemmät iRest -harjoitukset

- Keskustelut, Q&A