Työyhteisön hyvinvointi – oikeudellisia näkökulmia, 5 op

Sisältö: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kirjallisuuteen ja tekee verkkoalustan oppimistehtävät itsenäisesti. Opiskelija tutustuu soveltuvin osin työsopimuslakiin, tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin, työturvallisuuslakiin, yhteistoimintalakiin sekä työehtosopimuslakiin. Opiskelija oppii edistämään työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä lainsäädännön sisältämien suunnitelmavelvoitteiden kautta. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset työoikeudelliset säädökset ja ymmärtää syrjintäsääntelyn, työturvallisuuslainsäädännön ja työsuojelun merkityksen organisaation työhyvinvoinnin kehittämisessä ja hyvien käytäntöjen ylläpitämisessä. Opiskelija osaa myös soveltaa oppimaansa käytännön HR-työhön tekemällä hyvinvointia tukevan suunnitelman organisaatiolle ja ymmärtää sen juridisen merkityksen.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, oppimista tukevien oppimistehtävien tekeminen ja yksilöllinen palautettava oppimistehtävä (essee). Esseen voi palauttaa syyslukukauden aikana elo-, syys-, loka- ja marraskuun viimeisenä päivänä sekä kevätlukukaudella helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuun viimeisenä päivänä. Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: Oppimistehtävien suorittamista tukeva oppimateriaali ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla. Palautettavassa esseessä on käytettävä hyväksi myös muuta kuin etukäteen ilmoitettua materiaalia. 

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 90 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 60 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.