Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tunnistetaan teorian kautta työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä työhyvinvoinnin käsitteen ja osaa tarkastella työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä. Opiskelija osaa myös tunnistaa ja kuvailla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja. 

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen ja verkkotentti Moodlessa. Vaihtoehtoisia verkkotenttipäiviä on kerran kuukaudessa elokuusta kesäkuuhun.

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali

1) Manka, M.-L. & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Talentum Media. (Saatavilla myös e-kirjana).

2) Mauno, S., Mäkikangas, A. & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus. (Saatavilla myös e-kirjana).

3) Pyöriä, P. (2015). Työhyvinvoinnin ja organisaation menestys. Gaudeamus. (Saatavilla myös e-kirjana). 

4) Lisäksi yksi opiskelijan valitsema vapaavalintainen lähde. Ideoita lisälähteeksi löytyy Moodlesta.


Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 66 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 36 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.