Organisaatioiden johtaminen, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisiä osa-alueita. Opintojakso keskittyy johtamisen perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksolla hyödynnetään ajankohtaista johtamisuutisointia ja yhdistellään johtamisen teoriaa käytännön esimerkkeihin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa johtamisen peruskäsitteistä ja niiden sisällöistä sekä tunnistaa strategian vaikutuksen organisaatioiden johtamiseen. Opiskelija osaa myös yhdistää johtamisen teoriaa ja käytäntöjä. 

Suoritustavat: Oppimistehtävä 

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: ilmoitetaan opintojakson Moodlessa

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 66 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 36€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.