Monipaikkainen mobiili tietotyö, 5 op

Sisältö: Opintojakson aikana opiskelija tutustuu monipaikkaiseen työskentelyyn ja digiajan mobiilin työelämän käsitteisiin. Digiaika muuttaa työn luonnetta, vaatimuksia ja organisaatiokulttuureita maailmanlaajuisesti. Opintojakso antaa kuvan globaalin työelämän työnteon tavoista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu monipaikkaisen työn johtamiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa digiajan työelämän ja monipaikkaisen työn tutkimuksen peruskäsitteet sekä osaa kuvata monipaikkaisen tietotyön johtamisen erityispiirteitä. Opiskelija osaa myös kuvata monipaikkaiseen tietotyöhön liittyviä työhyvinvoinnin näkökulmia. 

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: Oppimistehtävässä hyödynnettävä teosta Vilkman, U. (2016). Etäjohtaminen: tulosta joustavalla työllä. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 90 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 60 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.