Organisaatioviestintä, 6 op, lv. 2024–25

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet.

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana (huomaa kuitenkin edeltävät opinnot, jotka on oltava tehtynä ennen tämän opintojakson opiskelua). Päättötehtävällä on kolme vaihtoehtoista suorituspäivää lukuvuoden aikana (tarkemmat aikataulut tulossa).

Sisältö: Viestinnän johtaminen ja suunnittelu. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Sidosryhmäsuhteet. Sosiaalinen media yhteisöviestinnässä.

Tavoite: Opiskelija osaa

  • määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista  
  • soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin  
  • tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet  
  • rakentaa viestintäsuunnitelman  
  • etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa, arvioida sitä kriittisesti ja hyödyntää sitä viestintäaiheisessa esseessä.

Suoritustapa: Verkkokurssi. Verkkoluennot 2 t, oppimistehtävät 80 t, essee 80 t.

Arviointi: Oppimistehtävät HYV/HYL, essee 100 %.

Materiaali:

1. Tench, R. & Waddington, S. (toim.) 2021. Exploring Public Relations and Management Communication. Harlow: Pearson. (saatavilla myös e-kirjana)

2. Juholin, E. 2022. Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun. Helsinki: Infor. (saatavilla myös e-kirjana)

3. Artikkelit ja muu materiaali

Opettaja: Helena KantanenKuuluu kokonaisuuteen: