Rahoituksen perusteet, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Verkkotentillä on useita vaihtoehtoisia suorituspäiviä ja oppimistehtävillä vaihtoehtoisia palautuspäiviä (tarkemmat aikataulut tulossa).

Sisältö: Opintojaksolla tutustut yrityksen talouden analyysiin, rahoitusmarkkinoihin ja rahoitusinstrumentteihin sekä velkakirjojen ja osakkeiden arvonmääritykseen. Opintojaksoon sisältöön kuuluvat myös yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja -instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rahoitusmarkkinoiden periaatteet.
  • yritysrahoituksen periaatteet.
  • kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat.

Suoritustapa: Verkkokurssi, verkkotentti.

Arviointi: 0–5

Materiaali: Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin. Kirja löytyy myös e-kirjana.

Muu oppimisympäristön materiaali.

Opettaja: Timo Lappi