Ratkaisukeskeinen valmentaja, helmikuu 2025

Aika: 4.2.2025-5.2.2026. Lähiopetuspäivien työskentelyaika on klo 9.00-16.00

4.2.25 ti
4.3.25 ti
2.4.25 ke
7.5.25 ke
11.9.25 to
2.10.25 to
11.11.25 ti
11.12.25 to
5.2.26 to

Tule oppimaan tulevaisuuden ratkaisukeskeisiä myönteisen vaikuttamisen taitoja!

Tavoite ja sisältö: Työelämän neljäs suuri yhteiskunnallinen murros on meneillään ja se haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla, säätelemään energiaamme tarkoituksenmukaisesti, kehittämään omaa oppimistamme sekä johtamaan valmentavasti ja vuorovaikuttamaan tuloksellisesti. Tarvitaan siis uudenlaisia vuorovaikutuksen, osaamisen kehittämisen ja muutosedistämisen taitoja johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä. Globaalit uhat haastavat meitä edistämään omaa toipumiskykyämme uusin tavoin. Etätyön  lisääntymisen myötä tarvitaan yhteisöllisiä kohtaamisia ja rikastavaa vuorovaikutusta. Tämän koulutuksen myötä saat käytännön välineitä työstää kaikkia edellä mainittuja teemoja.

Osallistujat saavat yhden ilmaisen ratkaisukeskeiseen valmentamiseen liittyvän korttipakan, jonka avulla työyhteisössä on helppo käydä erilaisia haastavia teemakeskusteluja ja kehittyä tavoitteellisesti Koulutuksen kesto on vuosi ja siihen sisältyy 9 lähipäivää.

Työelämämuutokset vaativat jatkuvaa kehittymistä ja oman mielen johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen vaikeudet haastavat perinteiset johtamistavat. Tunne-energian kanavoiminen tarkoituksenmukaisesti luo hyvinvoivaa työyhteisöä. Tässä koulutuksessa käsitellään näitä teemoja ja tuotetaan ratkaisuja yhdessä!

Sisältö:

 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä – ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä
 • Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensä johtamisessa
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin
 • Ratkaisukeskeinen sovittelu
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö
 • Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto
 • Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna (muutoskortit)
 • Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot (oivalluttavat coachingkortit)
 • Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
 • Rikastava vuorovaikutusilmapiiri (työhyvinvointikortit ja palautekortit)
 • Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely (tunnekortit)
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin (työyhteisötaitokortit)
 • Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit)
 • Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli)

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 9 lähipäivää, joiden väleissä on vertaisryhmätyöskentelyä, kirjallisuuden reflektointia ja oikeiden asiakkaiden coachaamista.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 op:n työmäärää.

Koulutuksen kirjamateriaalia on mahdollista hankkia omakustannushintaan.

Oppimistavoitteet:

Koulutuksessa opit ammattimaisen coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta osallistamaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi. Saat eväitä yksilöiden ja ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.

Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi. Tästä on hyötyä - teet sitten työtä esimiehenä, asiantuntijana, kehittäjänä, coachina tai yrittäjänä.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esimiehille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

Kouluttaja: Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja, psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF). Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, joista uusin on ”Coachin työkalupakki”. Sirkku on todellinen coachingalan vaikuttaja ja superammattilainen. 

Kouluttamiseen osallistuu tarpeen mukaan myös muita kouluttajia. 

Kesto: 63 ot

Kurssimaksu: 2290€ Kurssimaksun voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kurssin aikataulu:
 • Ti 04.02.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ti 04.03.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ke 02.04.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ke 07.05.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 11.09.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 02.10.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Ti 11.11.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 11.12.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 05.02.2026 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
Lisää kurssi omaan kalenteriisi