Fasilitoinnin asiantuntijaksi (25 op)


Aika: 29.8.2024-23.5.2025 klo 9.00-16.00

Tavoite ja sisältö: Fasilitointi tarkoittaa pienen tai isomman ryhmän tuloksekkaan yhteistyön ohjaamista esimerkiksi erilaisissa palavereissa, tilaisuuksissa, kokouksissa, verkostoissa, suunnittelu- ja kehittämisprosesseissa ja työpajoissa. 

Fasilitaattori käyttää ohjaustyössään työkaluja ja menetelmiä, joilla hän auttaa ryhmää mm. löytämään fokuksen, ratkaisemaan ongelmia, ideoimaan, tekemään päätöksiä, suunnittelemaan toimintaa ja sitoutumaan suunnitelmien toteuttamiseen. 

Fasilitointi sanan alkuperä on latinankielisessä sanassa 'facil', joka tarkoittaa helppoa. Fasilitoinnin keskeisin tehtävä onkin nimenomaan yhteisen työskentelyn helpottaminen ja mahdollistaminen.

Kenelle: Koulutus soveltuu kaikille työssään hyviä yhteistyötaitoja tarvitseville, mm. asiantuntijoille, esihenkilöille ja johtajille, opettajille, coacheille, projektipäälliköille, konsulteille, työnohjaajille  ja palvelumuotoilijoille.

Koulutuksen tavoitteet ja käytännön hyödyt ovat:

 • Antaa erinomaiset valmiudet ammattimaisena fasilitaattorina toimimiseen ja kansainvälisen ammattifasilitaattorin sertifikaatin hakemiseen
 • Tarjoaa uuden ajan työelämätaitoja
 • Syventää teoriapohjaa fasilitoinnista ja siihen liittyvistä ilmiöistä
 • Vahvistaa osaamista monipuolisesti erilaisista fasilitointimenetelmistä (tekniikat, työvälineet, parhaat käytänteet)
 • Antaa käytännön kokemusta ryhmän fasilitoinnista
 • Vahvistaa itsetuntemusta ja vahvuuksia fasilitaattorina
 • Tarjoaa reflektointia muiden fasilitaattoreiden kanssa (vertaistuki, verkostoituminen ja käytännön vinkkien jakaminen)

Suoritustapa ja koulutuksen rakenne:

MODUULI 1: Mitä fasilitointi on ja mitä se ei ole? to-pe 29.-30.8.2024 (lähiopetus)

MODUULI 2: Miten luoda luottamussuhde tilaajaan fasilitaattorina? pe 27.9. (etäopetus)

MODUULI 3: Miten varmistamme fasilitoinnin suunnittelussa onnistuneen ryhmäprosessin? pe 1.11. (lähiopetus)

MODUULI 4: Millä tavalla moderni fasilitaattori edesauttaa tekoälyllä ja digitaalisilla välineillä tasapuolisuutta ryhmässä? to-pe 12.-13.12. (etäopetus)

MODUULI 5: Miten auttaa ryhmä onnistumaan ratkaisukeskeisellä ja dialogisella työtavalla? to-pe 16.-17.1.2025 (lähiopetus)

MODUULI 6: Miten ruokimme luovuutta yhdessä työskentelystä? to-pe 6.-7.2. (lähiopetus)

MODUULI 7: Miten osoittaa fasilitoinnin hyödyt ja vaikuttavuus? pe 14.3. (lähiopetus)

MODUULI 8: Miten huolehdimme omista vahvuuksistamme ja osaamisestamme fasilitaattoreina? pe 11.4. (lähiopetus)

MODUULIT 9: Positiivisen ammattiasenteen kehittäminen sekä näytöt ja reflektiot to-pe 22.-23.5. (lähiopetus)

Koulutus sisältää 14 koulutuspäivää. Koulutuspäivät perustuvat fasilitaattorin ydinosaamisen ympärille. Koulutus tapahtuu pääasiassa kasvokkain, mutta osa koulutuspäivistä on myös etänä. Näin osallistujat oppivat fasilitoimaan myös virtuaalisesti. Koulutuspäivien aikana teemme runsaasti erilaisia fasilitointiharjoituksia ja käymme teoriaa käytännönläheisesti läpi. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä, joka kattaa sivuaineopintojen määrän.

Koulutuspäivien välillä on pienryhmätyöskentelyä ja välitehtäviä. Jokainen osallistuja tekee koulutusohjelman aikana kolme harjoitusfasilitointiharjoitusta asiakkaalle tai omaan organisaatioon.

Kouluttajat: Johanna Kiesiläinen-Riihelä on kauppatieteen maisteri, pääaineena Johtaminen ja lisäksi hän on oikeustieteen maisteri. Hän on ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) sekä ICF sertifioitu Positive Change Coach. Johannalla on laajaa ja monipuolista työkokemusta hyvinvoivan ja kauniin työelämän rakentamisesta. Häneltä ilmestyy vuoden 2024 alussa tietokirja työarjen estetiikan voimasta työelämän kehittämisessä. 

Johanna Riippi on terveystieteiden maisteri sekä palvelumuotoilija. Hän on sertifioitu ammattifasilitaattori, joka on erityisen innostunut tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista ja sen integroimisesta fasilitointiin.

Kurssimaksu: 3490€ (Suomen Fasilitaattorit ry:n jäsenille 3390€). Kurssimaksun voi  maksaa myös viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kesto: 98 ot


 

Kurssin aikataulu:
 • To 29.08.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 30.08.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 27.09.2024 09:00-16:00 Etäopetus
 • Pe 01.11.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 12.12.2024 09:00-16:00 Etäopetus
 • Pe 13.12.2024 09:00-16:00 Etäopetus
 • To 16.01.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 17.01.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 06.02.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 07.02.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 14.03.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 11.04.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • To 22.05.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
 • Pe 23.05.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopiston koulutustila, Vilhonvuorenkatu 12
Lisää kurssi omaan kalenteriisi