Eettisyys tanssipedagogiikan käytänteissä, 3 op, lv. 2024–25

Aika: 28.–29.3.2025 pe klo 17.0021.00, la klo 10.0017.00 + itsenäinen työskentely

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa opettamiseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä yksilön ja ryhmän tasolla ja kykenee soveltamaan tietoa oman kokemuksensa ja toimintansa jäsentämiseen. Hän osaa tarkastella taidepedagogisia käytäntöjä kriittisesti, tunnistaa niiden taustalla vallitsevia arvoja ja konventioita sekä tiedostaa roolinsa taidepedagogiikan kehittäjänä. Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti ja tutkivasti vuorovaikutuksen ilmiöihin omassa työssään tassipedagogina.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallisuuteen tutustuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen sekä itsenäisesti että opintopiiriin osallistuen.

Kirjallisuus:

Sue Stinson (2005) Why Are We Doing This?, Journal of Dance Education, 5:3, 82-89, DOI: 10.1080/15290824.2005.10387290

Anttila, E., Martin, R., & Nielsen, C. S. (2019). Performing difference in/through dance: The significance of dialogical, or third spaces in creating conditions for learning and living together. Thinking Skills and Creativity, 31, 209-216.

Jaakonaho, L. & Junttila, K. 2019. Exploring (dis)ability: Towards affirmative spaces in and through arts pedagogy. In A-L. Østern & K. Nødtvedt Knudsen (eds.) Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. Routledge Research in Education. https://www.crcpress.com/Performative-Approaches-in-Arts-Education-Artful-Teaching-Learning-and/Ostern-Knudsen/p/book/9781138334878