Musiikkiterapian perusopinnot ja kokemuksellinen työskentely, 40 op, lv. 2024–2025

Musiikkiterapian perusopinnot ja kokemuksellinen työskentely järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot kestävät 1,5 vuotta ja niiden laajuus on 40 op käsittäen myös oman, ohjatun harjoittelun.

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa käytetään niin psyykkisessä kuntoutuksessa kuin kehitysvammahuollossa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa, vanhustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa.

Sisältö: Opintokokonaisuudessa tutustutaan musiikkiterapian eri sovellutusalueisiin, käytäntöihin, taustalla vaikuttaviin teorioihin ja musiikin terapeuttisen soveltamisen mahdollisuuksiin. Musiikin terapeuttiseen käyttöön tutustutaan sekä kokemuksellisesti että käytännön työskentelyn kautta. 

Suoritustavat: Perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on tärkeää. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä oman tutkimuksen ja harjoittelun merkeissä.

Kohderyhmä: Ne, jotka haluavat saada yleiskuvan musiikkiterapiasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Opinnot sopivat erityisesti hoito-, erityiskasvatus-, opetus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai kyseisillä aloilla opiskeleville. Koulutuksen suorittaneet voivat omien musiikillisten valmiuksiensa rajoissa käyttää musiikkia terapeuttisesti oman työnsä monipuolistamiseksi.

Hinta: 1060 €, sisältää Taideyliopiston avoimen yliopiston maksun 80 €. Kesäyliopiston opintomaksun voi maksaa kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

- Opinnoista voi valita myös kaksi opintojaksoa (Johdatus musiikkiterapiaan ja Musiikkipsykologia), joihin voi ilmoittautua yksittäin, kurssimaksu 125 € (95 € + Taideyliopiston maksu 30 €). Paikkoja on rajoitetusti.