Jazzlaulun perusteet (3 op)

Tavoite ja sisältö

Opiskelija: kykenee ymmärtämään jazzlaulun perinnettä kykenee hahmottamaan jazzrytmiikkaa  osaa soveltaa jazzrytmiikkaa oman ilmaisun ja fraseerauksen harjoittelussa  kykenee harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti

Opintojaksolla harjoitellaan jazzlauluilmaisua tekemällä erityisesti  rytmiikkaan keskittyviä fraseeraus- ja improvisointiharjoituksia.  Opintojaksoon sisältyy myös jazzstandardien tekstintulkinnan käsittelyä,  jazzlaulun historiaa, teoriaa käytäntöön sovellettuna ja jazzmusiikin  kuuntelua. Ohjelmisto karttuu noin kolmen jazzstandardikappaleen verran.

Esitietovaatimukset: Edellytetään laulu-/musiikkiharrastustaustaa. Ilmoittautumisen yhteydessä vastataan taustatietokysymyksiin. Kurssille valitaan 15 opiskelijaa vastausten perusteella.

Suoritustapa: Opetukseen osallistuminen sekä kurssilla annettujen tehtävien tekeminen.

Korvaavuus: Taideyliopiston vahvistamaa opetusta (3 op A2201).  Opintojaksolla edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen. Läsnäolovaatimus on n. 80 %.

Kurssi järjestetään Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. On tärkeää, että ilmoittaudut opiskelijaksi myös vastuuyliopistoon kurssin alkaessa lähettämiemme ohjeiden mukaisesti. Mikäli ilmoittautuminen puuttuu, välitämme tarvittavat henkilötiedot vastuuyliopistolle.

Muutokset ovat mahdollisia.

Kurssin aikataulu:
  • Pe 20.09.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • La 21.09.2024 10:00-15:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Pe 27.09.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • La 28.09.2024 10:00-15:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Pe 04.10.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • La 05.10.2024 10:00-15:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi