Brazil Jazz – bossa nova ja samba osana jazzlauluilmaisua (3 op)

Tavoite ja sisältö:

Opiskelija

  • tunnistaa merkittäviä bossa novan klassikkosävellyksiä, säveltäjiä ja laulajia
  • ymmärtää brasilialaisen musiikin vaikutteiden merkityksen jazzmusiikissa
  • osaa hyödyntää erilaisia brasilialaisen musiikin rytmisiä elementtejä oman lauluilmaisun ja fraseerauksen harjoittelussa
  • kykenee harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti

Opintojaksolla tutustutaan laulajan näkökulmasta brasilialaiseen  musiikkiperinteeseen jazzmusiikissa (mm. bossa nova, samba,  samba-canção). Bossa nova -sävellykset ovat olleet osa jazzohjelmistoa  jo 1960-luvulta lähtien ja osa klassikkosävellyksistä kuuluu jokaisen  jazzlaulajan ohjelmistoon. Kurssilla syvennytään erityisesti  harjoittelemaan bossa nova -kappaleiden laulufraseerausta  brasilialaisten rytmien kautta, sekä kuunnellaan paljon erilaisia  levyesimerkkejä. Opintojaksoon sisältyy myös tekstintulkinnan  käsittelyä. Kurssin kappaleita lauletaan englanniksi sekä portugaliksi.  Kurssilla tutustumme muutamiin merkittäviin brasilialaisiin säveltäjiin  ja laulajiin (mm. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Elis Regina, Gal  Costa, Leny Andrade jne).

Esitietovaatimukset: Edellytetään laulu-/musiikkiharrastustaustaa. Ilmoittautumisen yhteydessä vastataan taustatietokysymyksiin. Kurssille valitaan 15 opiskelijaa vastausten perusteella. Opiskelijoiden tulee tutustua kurssin verkkoalustalta löytyvään ennakkomateriaaliin ennen ensimmäistä kurssipäivää.

Suoritustapa: Opetukseen osallistuminen sekä kurssilla annettujen tehtävien tekeminen.

Korvaavuus: Taideyliopiston hyväksymää opetusta (3 op A2087). Opintojaksolla edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen. Läsnäolovaatimus on n. 80 %.

Kurssi järjestetään Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. On tärkeää, että ilmoittaudut opiskelijaksi myös vastuuyliopistoon kurssin alkaessa lähettämiemme ohjeiden mukaisesti. Mikäli ilmoittautuminen puuttuu, välitämme tarvittavat henkilötiedot vastuuyliopistolle.

Muutokset ovat mahdollisia.

Kurssin aikataulu:
  • To 01.08.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Pe 02.08.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • La 03.08.2024 10:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 05.08.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ti 06.08.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • La 10.08.2024 10:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi