Luovan kirjoittamisen perusopinnot, 25 op, lv. 2023-2024

Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen.

Tavoite ja sisältö: Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja analysoidaan sekä omia että julkaistuja tekstejä. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Hän oppii kirjoittamaan erilaisia tekstejä erilaisista tehtävänannoista ja kehittyy kirjoittamisen taidossa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • Proosan kirjoittaminen 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen 5 op
  • Draaman kirjoittaminen 5 op
  • Tietokirjoittaminen 5 op

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan sen eri osa-alueilla. 

Järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset  ovat mahdollisia. Opinnot järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena,  mutta voivat sisältää myös etätapaamisia.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 896 €, sisältää Turun yliopiston maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon Peppi-rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa kahdessa erässä. Huom. Käsittelymaksu 5 €/erä.

HUOM! Tarkistathan opintojaksojen aikataulut ja järjestyksen ennen ilmoittautumista!