Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op, lv. 2024–25

Aika: Reaaliaikaiset etäoppitunnit 22.10.–26.11. ti klo 17.00–20.15.

Sisältö: Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (24 t), kirjalliset tehtävät

Kurssimaksu 160 € sisältää myös Taideyliopiston maksun. 

Korvaavuus: X-T6-02, 5 op (TaiY)