Valtionhallinnon ruotsin kielitutkintoon valmentava kurssi (ns. virkamiesruotsi)

Aika: 28.5.-11.6.2024 ti–to klo 16.30–19.45

Kurssi opetetaan etäyhteydellä (Zoom). Etäopetukseen tarvitset  tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet,  mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Tavoite:

1) Kurssin päätavoitteena on valmentaa osallistujia valtionhallinnon kielitutkintoon ja sen eri osa-alueisiin.

2) Kurssin tavoitteena on myös kehittää työelämän kielitaitoa ja kykyä käsitellä ajankohtaisia aiheita sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssi sopii siten myös sellaisille opiskelijoille, jotka eivät kurssin yhteydessä suorita valtionhallinnon kielitutkintoa.

Esitiedot: Kurssi edellyttää osallistujilta lukio- tai opistotason ruotsin kielen opintoja. Kurssi sijoittuu CEFR-taitotasolla tasoille B1-B2.

Sisältö: Kurssilla käsitellään työelämän viestintätilanteita, ajankohtaisia aiheita sekä arkipäiväisiä kielenkäyttötilanteita. Opiskelijoiden on mahdollisuus vaikuttaa kurssilla käsiteltäviin aiheisiin.

1) Suullinen taito: Kurssi aktivoi suullista kielitaitoa keskittymällä puheen tuottamiseen ja ruotsinkielisen puheen ymmärtämisen parantamiseen. Osallistujat harjoittelevat sekä vapaata suullista ilmaisua että valmisteltuja puheenvuoroja.

2) Kirjallinen taito: Kurssi keskittyy kirjallisen ilmaisun taitojen vahvistamiseen. Osallistujat harjoittelevat  ja kehittävät tekstintuottamisen tehokkuutta. Aihepiirit vaihtelevat valtionhallinnon kontekstista yleismaailmallisempiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

3) Tekstin ymmärtäminen: Osana kirjallisen taidon tutkintoa kurssi valmistelee osallistujia tekstin ymmärtämisen osakokeisiin. Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstityyppien tulkitsemista ja ymmärtämistä.

4) Ymmärtämistaito: Osallistujilla on mahdollisuus suorittaa pelkkä ymmärtämistaidon tutkinto, joka koostuu puheen ja tekstin ymmärtämisen kokeista. Kurssi tarjoaa kattavan valmistautumisen näihin kokeisiin, mukaan lukien harjoituksia kuullun ymmärtämisestä ja tekstin tulkitsemisesta.

Valtionhallinnon kielitutkinto (valinnainen): Kurssin päätteeksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua valtionhallinnon kielitutkintoon, jossa voi osoittaa tyydyttävää tai hyvää ruotsin kielen taitoa. Tutkinto järjestetään to 13.6.2024 Helsingissä. Aika omaan puhumisen kokeeseen varataan kurssin aikana. Tutkintomaksu ei sisälly kurssin hintaan, vaan maksetaan erikseen OPH:lle.

Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Lähtötaso: B1 

Materiaali: Opettajan materiaali, joka jaetaan Moodlessa. 

Opettaja: FM Hanna Husu

Kesto ja kurssimaksu: 28 t, 122 €

Kurssin aikataulu:
  • Ti 28.05.2024 16:30-19:45 Etäopetus
  • Ke 29.05.2024 16:30-19:45 Etäopetus
  • To 30.05.2024 16:30-19:45 Etäopetus
  • Ti 04.06.2024 16:30-19:45 Etäopetus
  • Ke 05.06.2024 16:30-19:45 Etäopetus
  • To 06.06.2024 16:30-19:45 Etäopetus
  • Ti 11.06.2024 16:30-19:45 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Avainsanat: virkamiesruotsi; ruotsi