Italian jatkokurssi 1, ryhmä B, 3 op

Aika: 29.7.-13.8.2024 ma-to klo 16.30–19.45

Loppukoe 15.8. to klo 16.30-18.00

Uusinta 26.9. to klo 17.00- 18.30 (Huom! Ilmoittautumiset opettajalle viim. 10 päivää ennen koetta.)

Opettaja: FM Sari Meurman

Kurssi opetetaan etäyhteydellä (Zoom). Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Tavoite ja sisältö: Täydennämme italian peruskielioppia ja laajennamme sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään vaivattomammin, lukemaan ja kirjoittamaan sujuvammin sekä käyttämään monipuolisemmin eri aikamuotoja. Aihepiirit: ruokakulttuuri, retkeily, elämäntavat, menneistä tapahtumista kertominen ja taustan kuvaileminen, arjen sattumuksia, lomanviettotapoja ja kulttuurieroja. Rakenteet: mm. pääverbin viimeinen kirjain perfektissä, relatiivipronomineja, konditionaali, lisää vertailumuodoista sekä prepositioista, kestopreesens, imperfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, kestoimperfekti, pluskvamperfekti, lisää perfektin apuverbistä. Kurssi on erittäin intensiivinen, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kirja: Bella vista 2, kpl 1–6 (Kuusela-Imperato-Meurman, SanomaPro)
Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA104 Italian jatkokurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Kesto ja kurssimaksu: 42 t, 112 € / 82 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. HY avoimen rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta muutama päivä ennen kurssin alkua.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 29.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ti 30.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ke 31.07.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 01.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ma 05.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ti 06.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ke 07.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 08.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ma 12.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • Ti 13.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 15.08.2024 16:30-18:00 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi